Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Christoffer , 2011. Ombyggnad av Norges äldsta golfbana. : en studie av tillämpad teori och praktik. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med detta arbete har varit att följa och dokumentera en komplett ombyggnad av en befintlig golfbana med omfattande dräneringsproblem. Dessa problem har med tiden resulterat i förkortad spelsäsong och försämrad spelupplevelse för golfklubbens medlemmar. Arbetet med ombyggnaden skulle följas på plats under perioden 2007-2009, då ombyggnaden föregick, med en parallell litteraturstudie som behandlade tillämpade metoder och tekniker.

Litteraturstudien relaterar till hur erkända och väl beprövade rekommendationer från United States Golf Association (USGA) skall tillämpas vid denna typ uppbyggnad av spelytor. Rekommendationerna går att tillämpas på olika sätt under olika förhållanden, vilket även Svenska Golfförbundets (SGF) anpassning av dessa riktlinjer påvisar. SGF:s rekommendationer bygger dock i grunden på USGA:s rekommendationer. Orsaker till dessa olika sätt att tillämpa golfbranschens erkända rekommendationer för konstruktion av spelytor kan vara klimat, lokalisering, tidskrav för ombyggnad, ekonomiska, med mera.

Ombyggnaden av Oslo golfklubbs bana har till stor del följt USGA:s rekommendationer vid konstruktion av spelytor. De delar som avvikit ifrån USGA:s generella riktlinjer motiveras främst av problem relaterade till det rådande klimatet. Utöver standardiserade traditionella tekniker och metoder för en snabb och effektiv dränering av spelytor, har golfklubben valt att introducera ett flertal tekniker som tidigare inte varit tillämpade i någon större utsträckning på golfbanor i Skandinavien.

Min konklusion är att arbetet på Oslo golfklubb har krävt ett antal anpassningar av riktlinjerna på grund av sin speciella geografi- och klimatsituation, samt de krav som golfklubbens medlemmar ställt. Ombyggnadsarbetet har projekterats och utförts av en sammanställd grupp personer som har en lång erfarenhet och insyn i branschen. Detta har varit en avgörande faktor för att kunna skapa en modern och väl fungerande golfanläggning, genom att kombinera nya tekniker och metoder med den väl beprövade tekniken som dagens branschnormer utgör.

Main title:Ombyggnad av Norges äldsta golfbana.
Subtitle:en studie av tillämpad teori och praktik
Authors:Jönsson, Christoffer
Supervisor:Fridell, Kent
Examiner:Rolf, Kaj
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Golf, Ombyggnad, Dränering, Ytvatten, Infiltration, Växtbäddsmaterial, Greenuppbyggnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-366
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-366
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Drainage
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jan 2011 13:32
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 08:48

Repository Staff Only: item control page