Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Helena, 2011. Foraging behaviour of cattle, sheep and goats on semi-arid pastures in Kenya. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
436kB

Abstract

ABSTRACT
The principal aim of the study was to compare the feeding behaviour of cattle, sheep and goats on pasture and explain any differences between speices. Furthermore, I compared foraging behaviour between dry season and the beginning of the rainy season, in order to see any relationships between weather and behaviour.
The study was carried out in Shompole in southern Kenya. Behavioural data were collected by observing herds of cattle, sheep and goats on pasture. The livestock were herded on pasture during the days and kept in bomas, where people live, during the nights. The weather in Shompole is characterized by high ambient temperature and low, bimodal rainfall. However, precipitation during 2008 and 2009 was almost absent, and consequently a severe drought affected the study area.
The study was conducted from middle of December 2009 to middle of February 2010. A trained observer followed the livestock on pasture and recorded behaviour of twenty animals seven times per hour. The behaviours recorded were standing, lying, grazing, browsing, foraging fruits and seeds, ruminating, social behaviour and moving.
The study showed that goats browsed more than sheep and cattle. This is consistent with other similar studies that found that goats browse more than sheep. Morphological features of goats that contribute to their preference for browsing include their mobile upper lip and their ability to assume a bipedal stance. Results of the study showed that sheep behaved like cattle, both preferred grazing to browsing. Furthermore, goats in the present study increased their browsing over time after rainfall improved, which is contrary to other studies. Sheep, on the other hand, decreased their browsing after the rainfall improved and the vegetation improved.
I concluded that goats in Shompole browsed more than cattle and sheep. Goats increased their browsing as forage improved while sheep on the other hand decreased their browsing as vegetation improved.

,

SAMMANFATTNING
Studien syftade primärt till att jämföra födobeteende hos nötkreatur, får och getter på bete och förklara eventuella skillnader. Vidare jämförde jag födosöksbeteende mellan torrsäsong och början av regnsäsong, för att se samband mellan väder och beteende.
Studien genomfördes i Shompole i södra Kenya. Beteendedata samlades in genom observation av flockar av nötkreatur, får och getter på bete. Boskapen vallades på bete på dagarna och hölls i befolkningens bosättningar på nätterna. Vädret i Shompole karaktäriseras av en hög temperatur och låg nederbörd uppdelat på två regnperioder. Dock uteblev nederbörden nästan fullständigt under 2008 och 2009, varför en allvarlig torka påverkade studieområdet.
Studien genomfördes från mitten av december 2009 till mitten av februari 2010. En utbildad observatör följde boskapen på bete och noterade sju gånger i timmen beteendet hos tjugo djur i flocken. De beteenden som noterades var stå, ligga, beta gräs, beta buskar, äta frukter och frön, idissla, socialt beteende samt rörelse.
Getter betade av buskar mer än vad får och nötkreatur gjorde. Detta överensstämmer med liknande studier som visade att getter äter buskar mer än får. Morfologiska egenskaper hos getter som bidrar till deras preferens för buskar är bland annat deras rörliga överläpp samt deras förmåga att stå på två ben. Resultaten av studien visade att får beter sig som boskap, båda föredrar att beta gräs framför att beta av buskar. Vidare betade getterna i den aktuella studien mer av buskar över tiden efter att nederbörden ökade, vilket är motsatsen till resultat i andra studier. Får å andra sidan betande mindre av buskar efter regnet ökade och även tillgång till markvegetation ökade.
Jag drog slutsatsen att getter i Shompole betade mer av buskar än nötkreatur och får. Getter betade mer av buskar när betet förbättrades medan får betade mindre av buskar när vegetationen förbättrades.

Main title:Foraging behaviour of cattle, sheep and goats on semi-arid pastures in Kenya
Authors:Jonsson, Helena
Supervisor:Jens , Jung
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:85
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Cattle, Sheep, Goats, Feeding behaviour, Pastoralism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-380
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-380
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:18 Jan 2011 13:31
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 08:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics