Home About Browse Search
Svenska


Ericson, Ellen, 2011. Diurnal behaviour of cattle, sheep and goats on semi-arid pastures in Kenya. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
265kB

Abstract

Studien genomfördes i Shompole i södra Kenya. I det här området är invånarna herdar som förlitar sig på kor, får och getter som sin enda inkomstkälla. De föder upp boskap under extensiva förhållanden, med naturligt bete som huvudsaklig födokälla för sina djur. Sex besättningar av den typen ingick i studien som genomfördes från mitten av december 2009 till mitten av februari 2010, vilket gav totalt 65 observations-dagar.

Syftet med studien var att samla in födo- och förflyttningsbeteende hos nötkreatur, får och getter på bete. Inom dessa arter låg fokus på deras beteende under dagtid och att utreda om dessa beteenden påverkades av tiden sedan djuren lämnat bosättningen eller snarare av den faktiska tiden på dygnet.

Som förväntat i detta torra område åt getter mest från buskar och träd. Får och boskap åt nästan inte alls från buskar vilket var lite oväntat eftersom grästillgången var låg.

Det naturliga för idisslare är att äta mest runt skymning och gryning. Detta mönster var i min studie förändrat av mänsklig påverkan, med inhängning nattetid och av herdens påverkan under dagen. Mina resultat visar att nötkreaturs beteende under dagen var mycket beroende av mänsklig påverkan. De gick mycket den första och den sista timmen och betade mest mitt på dagen. Detta var inte lika uttalat hos får och getter.

Alla tre arterna hade en låg vilofrekvens. Detta kan vara ett svar på den begränsade betestiden men också tyda på att djuren är termotoleranta och inte påverkades av värmen i större utsträckning. Emellertid hade får en liten ökning av vilofrekvensen under de varmaste timmarna på dagen, vilket var vad jag hade förväntat mig hos alla arter.

,

The study was conducted in Shompole in southern Kenya. In this area people are pastoralists that rely on livestock as their only income, often both cattle, sheep and goats. They raise livestock under extensive conditions, using natural pasture as main food source for their animals. Six pastoral herds were included in this study that was carried out at 65 observation days from mid December 2009 to mid February 2010.

The objective of the study was to record foraging and locomotion behaviour of cattle, sheep and goats on natural pasture. Within these species, the focus was on diurnal behaviour to investigate if their behaviour was affected by the time since they left the settlement or rather by the actual time of day.

As expected in this dry area did goats mostly browse. Sheep and cattle performed almost no browsing at all which was a bit unexpected since the grass availability was low.

The natural feeding peaks for ruminants are around dusk and dawn. This was in my study changed by human management with night time penning and herding on daytime only. My results indicate that cattle behaviour during the day is very dependent on human influence. They walk the first and last hour and graze mostly in the middle of the day. This was not as clearly pronounced in sheep and goats.

All three species had a low resting frequency. This might be as a response to the limited grazing time but also because they are thermo tolerant and are not that affected by the heat. However, sheep had a small increase in resting during the hottest hours of the day, which was what we had expected in all species.

Main title:Diurnal behaviour of cattle, sheep and goats on semi-arid pastures in Kenya
Authors:Ericson, Ellen
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:84
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:behaviour of livestock in Kenya, pastural behaviour, cattle behaviour, sheep behaviour, goat behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-376
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-376
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:13 Jan 2011 09:24
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 14:27

Repository Staff Only: item control page