Home About Browse Search
Svenska


Borgeblad Sweet, Kristina, 2010. Användandet av objektiv rörelseanalys för utvärdering av rörelsefunktion hos korsbandsskadade hundar. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
694kB

Abstract

Ruptur av främre korsbandet hos hund är en vanlig orsak till hälta. Ofta utvärderas hälta hos hundar subjektivt, men det har visats att det finns behov av objektiva mätmetoder som är känsligare.

Syftet med studien var att utföra en pilotstudie över huruvida kinematik är en mätmetod som kan användas för att undersöka hur rörelsemönstret i skritt förändras hos hundar postoperativt efter en unilateral främre korsbandsskada.

I studien ingick två friska hundar och två hundar, som hade opererats med TPLO på grund av unilateral korsbandsskada i sin vänstra knäled. Samtliga hundar var av rasen labrador retriever och matchades parvis med avseende på ålder, kön och vikt. Fördefinierade anatomiska hållpunkter på hundarna märktes upp med reflexmarkörer på hundarna. Hundarna filmades med sex höghastighetskameror (240 Hz) i snabb (0,94m/s) och långsam (0,78m/s) skritt på löpband. Ledvinklar med avseende på extension och flexion i armbågs-, karpal-, knä- och hasleder registrerades. Även längd av svävningsfas och understödsfas i stegcykeln studerades. Jämförelse mellan gruppen hundar med korsbandsskada och friska individer gjordes, liksom jämförelse mellan den korsbandsskadade hundens högra och vänstra bakben.

Studiens resultat tyder på att rörelsemönstret påverkades postoperativt i samtliga leder och extremiteter. Resultaten är på grund av det begränsade antalet hundar att betraktas som en beskrivning av rörelsemönstret hos de i studien ingående individerna. Det kunde dock konkluderas att kinematik ser ut att vara en användbar metod för att mäta den aktuella typen av rörelsestörningar.

,

Rupture of the anterior cruciate ligament is a common cause of lameness in dogs. Lameness in dogs is often evaluated subjectively, but it has been shown that there is a need for objective methods that are more sensitive.

The aim of the study was to perform a pilot study concerning whether kinematics is a tool suitable to investigate how the movement pattern changes the walking pattern of dogs with a unilateral anterior cruciate ligament rupture.

Two healthy dogs and two dogs with unilateral anterior cruciate ligament rupture, who the two latter previously had undergone TPLO in their left stifle joint, participated. All dogs were labrador retrievers and were matched in pairs regarding age, gender and weight. Predefined anatomical points on the dogs were indicated with reflective markers. The dogs were filmed with six high-speed cameras (240Hz) in fast (0,94m/s) and slow (0,78m/s) walk on a treadmill. Joint angles in extension and flexion for the elbow, carpal, stifle and hock joints were registered. Even the length of the stance phase and swing phase within the gait cycle was studied. A comparison between the group of dogs with cruciate ligament rupture and healthy individuals was made.

The result of the study indicated that the movement pattern was changed postoperatively in all joints and extremities. Since the study was based on only four dogs, the results are to be regarded as a description of the movement pattern of the participating individuals. In conclusion, the movement pattern is affected in all extremities postoperatively after a unilateral anterior cruciate ligament rupture and some of these alterations are velocity dependent. Kinematics seemed to be a useful tool to sufficiently register the deviation from normal walk.

Main title:Användandet av objektiv rörelseanalys för utvärdering av rörelsefunktion hos korsbandsskadade hundar
Authors:Borgeblad Sweet, Kristina
Supervisor:Gustås, Pia and Pettersson, Kjerstin and Kjörk Granström, Miriam
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:81
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:främre korsbandsruptur , hund, kinematik, löpband, ortopedi, rörelseanalys, skritt, TPLO
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-372
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-372
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Jan 2011 12:39
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics