Home About Browse Search
Svenska


Hägglund, Maria, 2011. Artros - en sjukdom som drabbar både djur och människa, en komparativ studie med kaninen som modelldjur.. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

SAMMANFATTNING
Artros och skador i ledbrosk är vanliga problem hos både människor och djur, som orsakar stora fysiska besvär i form av smärta och nedsatt rörelseförmåga. Idag finns ett flertal olika behandlingsmetoder mot artros, men ännu finns ingen bra behandlingsmetod för att åstadkomma läkning av ett skadat ledbrosk.
I den här studien användes kanin som modelldjur för att utvärdera en ny behandling mot artros på människa. Målet var att stimulera nybildning av ledbrosk via rekrytering av mesenkymala stamceller.
Studien utfördes på 20 kaniner av rasen New Zeeland White, 6-7 månader gamla honor med en kroppsvikt på ca 4 kg. En ledskada skapades med borr på den mediala femurkondylen i kaninernas vänstra knäled under anestesi. Därefter injicerades en hyaluronsyragel enbart eller tillsammans med tillväxtfaktorn bone morphogenic protein-2 (BMP-2) i leden. En likadan skada skapades i den högra knäleden, men i denna injicierades istället koksaltlösning som kontrollbehandling. De två första veckorna postoperativt undersöktes kaninerna dagligen avseende allmäntillstånd och vikt. Knälederna undersöktes särskilt efter tecken på infektion och graden av hälta uppskattades på en 4-gradig skala. Efter tre månader (n=5) och sex månader (n=10) avlivades kaninerna och knälederna undersöktes histologiskt samt med magnetkamera (MRI) för att utvärdera nybildning av ledbrosk.
Studien utgör den kliniska delen av forskningsprojektet och i detta arbete presenteras resultaten från operationen och den postoperativa perioden.

,

SUMMARY
Osteoarthritis and articular cartilage lesions are common problems affecting both people and animals, causing large amounts of pain and functional disability. Many different strategies have been used to treat osteoarthritis, but no good treatment to accomplish regeneration of damaged articular cartilage is available today.
In this study rabbits were used as a model for finding a new treatment against osteoarthritis in humans. The goal was to stimulate regeneration of damaged articular cartilage by recruitment of mesenchymal stem cells from subchondral bone.
The study was performed on 20 New Zealand White rabbits. A cartilage defect was induced on the medial femoral condyle in the left knee joint. The defects were treated with hyaluronan hydrogel containing the growth factor bone morphogenic protein-2 (BMP-2) or hyaluronan hydrogel itself. The same defect was induced in the rabbits’ right knee joint which was injected with isotonic saline to serve as a control. The first weeks postoperatively the rabbits were examined every day. The knees were examined for signs of infection and the grade of lameness was estimated on a scale from 0 to 3. After surgery the animals were kept for three months (n=5) or six months (n=10) until they were euthanized. A pathological examination and a magnetic resonance imaging (MRI) of the knee joints were performed to evaluate the regeneration of articular cartilage.
The study is a part of a larger research project and in this assignment the results from the clinical part are presented.

Main title:Artros - en sjukdom som drabbar både djur och människa, en komparativ studie med kaninen som modelldjur.
Authors:Hägglund, Maria
Supervisor:Hedenqvist, Patricia and Jensen-Waern, Marianne
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:74
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:artros, osteoartrit, ledbrosk, kanin som modelldjur, ledskada, Bone morphogenic protein-2, BMP-2, hyaluronsyrahydrogel, broskdefekt, djurmodell
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-371
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-371
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:12 Jan 2011 12:08
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 08:21

Repository Staff Only: item control page