Home About Browse Search
Svenska


Sparf, Bitota, 2010. Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication : their significance for the growth of the food industries in France and Sweden. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
880kB

Abstract

Protected Designation of Origin (PDO) is a quality control system created by the European Union (EU) to protect integrity of certain food and drinks that are produced in a specific area in a unique way. By protecting these products, the EU can certify that the traditional region-specific methods of food and drink production are preserved. The EU countries that follow such a system are mostly from Southern Europe. For instance in France, the PDO system has helped improve the income for farmers, boosted the rural development and assured protection for farmers against the abuse of their brand and the selling of their products by outsiders. In Sweden, there are no PDO products yet, instead there is Protected Geographical Indication (PGI) and Traditional Speciality Guarantee (TSG) that are not as protective as PDO. However, there are many local products in Sweden that have a potential to be protected under the PDO system. The aim of this study is to find the reasons behind the absence of the PDO and to find possibilities to implement such a system in Sweden. The methods used are literature review, subject-specific websites and interviews that were carried out with two French companies following the system and two Swedish companies using PGI and TSG. Interviews with two scientists were also conducted to understand the cause of absence of PDO system in Sweden. This study showed that French companies are well aware of the PDO system, while knowledge of the PDO system is still poor among the Swedish companies. Furthermore, the Swedish government is yet to be convinced that the PDO system is for the benefit of the producers. Interestingly, EU rules concerning PDO do not seem to encourage the Swedish government to adopt the system all the way.

,

Skyddad ursprungsbeteckning (på engelska: Protected Designation of Origin, PDO) är ett system för kvalitetskontroll som skapats i Europeiska Unionen för att skydda integriteten för vissa livsmedel och drycker som produceras i ett visst område på ett unikt sätt. Genom att skydda dessa produkter kan Europeiska unionen (EU) intyga att den traditionella region-specifika metoder för att producera ett visst livsmedel och dryck bevaras. De EU-länder som följer ett sådant system är i stort sett från södra Europa. T.ex. i Frankrike har PDO-systemet bidragit till att förbättra inkomsterna för jordbrukare, stärkt landsbygdsutvecklingen och säkerställt skydd för jordbrukarna mot olaglig kopiering och försäljning av deras produkter av utomstående. I Sverige finns det inga PDO produkter ännu, istället finns det skyddad geografisk beteckning (PGI, på engelska: Protected Geographical Indication) och traditionell specialitet garanterad (TSG, på engelska: Traditional Speciality Guarantee ) som ger ett sämre produktskydd än det som utlovas av PDO. Emellertid finns det många lokala produkter i Sverige som har en potential att få skydd av PDO systemet. Syftet med denna studie är att finna orsakerna bakom avsaknaden av PDO och att hitta möjligheter att genomföra ett sådant system i Sverige. Metoderna som används är litteraturstudie, genomgång av ämnesspecifika webbsidor och intervjuer som genomfördes med två franska företag som följer PDO och två svenska företag som använder PGI och TSG. Intervjuer med två forskare utfördes också i syfte att förstå orsaken till frånvaron av PDO i Sverige. Denna studie visade att de franska företagen är väl medvetna om fördelar med PDO system, medan kunskap om PDO är fortfarande knapphändig bland de svenska företagen. Dessutom är den svenska regeringen ännu inte övertygad om att PDO egentligen är till fördel för producenterna. Intressant nog verkar EU: s regler om PDO inte uppmuntra den svenska regeringen till att införa systemet för svenska producenter.

Main title:Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication
Subtitle:their significance for the growth of the food industries in France and Sweden
Authors:Sparf, Bitota
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Degree thesis / SLU, Department of Economics
Volume/Sequential designation:635
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication, Traditional Speciality Guarantee, European Union, EU, AOC, AOP
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-923
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-923
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Development economics and policies
Language:English
Deposited On:03 Jan 2011 08:55
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics