Home About Browse Search
Svenska


Alonso, Sebastian, 2010. Omvärldsanpassning inom ideell sektor : en fallstudie om förändring i strukturen av internationella avdelningen på Svenska kyrkan . Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Over the last few years, many non-governmental organizations (NGOs) in the aid sector have grown and become important economic, social and political actors in Sweden. However this sector has also been hard criticized in terms of aid effectiveness. Church of Sweden (CoS), a well established organization in this sector, has faced new challenges in form of demands from their environment regarding reporting aid work. These demands have pushed the International Department of Church of Sweden into a process for adapting the structure in order to meet the new effectiveness requirements.

Using both, Contingency Theory and Resource Dependence Theory as theoretical framework and a single case study as research strategy, this master thesis goes in deep into the description of the change of the structure of the International Department. This work shows how the different parts of the organization functions and what impact will these changes in the structure mean for the future of the organization.

The analysis of the empirical evidence related to the theoretical framework shows that the organization responds to external demands through a more centralized structure than before. This structure facilitates standardized reporting to external funders, but is not optimal to meet the complex environment in which the organization operates according to the presented theory. This new structure could limit, in the future, the CoS´s international work into simple projects in stable environments. This may be effective from an economic perspective, but not if one takes in account the CoS´s vision and values. The study also shows the complex inter-organizational relationships within the aid sector, where there are conflicting demands from external sources (Back donors) and aid beneficiaries who both are expected to be satisfied simultaneously. The present work can contribute to understanding how non-profit organizations work, its structure and hopefully contribute to the actual debate about aid effectiveness.

,

Under de senaste åren har många enskilda organisationer (NGO:s) inom biståndssektor vuxit och blivit viktiga ekonomiska, sociala och politiska aktörer i Sverige, men den sektorn är även hårdkritiserad när det gäller biståndseffektivitet. Svenska kyrkan är en väl etablerade organisation inom denna sektor som möter nya krav från omvärlden som handlar om effektivisering av verksamhet och dess rapportering. Kraven har drivit organisationen till en förändringsprocess för anpassa sin struktur till dessa nya förutsättningar.

Denna studie bygger på en fallstudie och använder både situationell beroende teorin och resursberoende teorin som teoretisk referensram. Med fallstudie som forskningsmetod går denna uppsats på djup in i beskrivningen av förändringen i strukturen av Svenska kyrkans internationella avdelning. Uppsatsen visar hur de olika delarna av organisationen fungerar och vilka konsekvenser kommer dessa förändringar i strukturen innebära för organisations framtid.

Analysen av det empiriska materialet kopplat till teoretiska referensramen visar att organisationen svarar mot extern kontroll genom en mer centraliserade struktur. Denna struktur underlättar standardiserade rapportering till externa finansiärer men inte är optimalt för att möta den komplexa omgivningen där organisationen opererar enligt teorin. Slutsatsen leder att det finns en risk att Svenska kyrkans internationella arbete begränsas på framtiden till enklare projekt i stabilare område, något som kan vara effektivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv men inte om man tar hänsyn till Svenska kyrkans vision och värderingar. Studien visar även de komplexa interorganisatoriska relationer inom bistånds sektor där det finns motstridiga krav från externa finansiärer (bidragsgivare) och bidragsmottagare som förväntas bli nöjda samtidigt. Uppsatsen utgör ett underlag och bidrar till debatten om effektiviteten inom biståndssektorn som är väldigt aktuell just nu.

Main title:Omvärldsanpassning inom ideell sektor
Subtitle:en fallstudie om förändring i strukturen av internationella avdelningen på Svenska kyrkan
Authors:Alonso, Sebastian
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:633
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:icke-vinst drivande organisationer, strukturanpassning, resursberoende teori, situationellberoende teori, differtentiering och integration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-922
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-922
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:03 Jan 2011 08:45
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 14:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics