Home About Browse Search
Svenska


Bremer, Hanna, 2010. Intramuscular administration of two dosage forms of benzylpenicillin in horse - pain assessment. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
585kB

Abstract

In veterinary medicine, penicillin is the most used antibiotic in Sweden. Two dosage forms of penicillin are available in Sweden for use in horses, sodium benzylpenicillin (Na-pc) and procaine benzylpenicillin (proc-pc). Proc-pc is the most used dosage form and is used for intramuscular administration which allows horse owners to treat an animal at home under veterinary instruction. Na-pc is only approved for intravenous use in horses.

Penicillin is normally well tolerated by horses but a serious, sometimes life-threatening, adverse reaction called penicillin shock may occur. Most cases of penicillin shock are believed to be caused by procaine toxicity and the number of adverse reactions could possibly be reduced if proc-pc is replaced by another drug. At the moment, there is no good alternative to proc-pc available. The aim of the study is to see if Na-pc is an alternative to proc-pc for intramuscular administration in horses and to assess pain associated with injection. The study was a randomized, blinded, cross-over study in eight healthy horses. The horses were injected intramuscularly with proc-pc once a day four times and Na-pc twice a day seven times in total.
Behavioural studies and clinical evaluation were performed to see if there are any differences in pain associated with injection of Na-pc and proc-pc. The horses were studied for four minutes before and four minutes after the morning injection. The clinical evaluation was performed 24 hours after the last injection. The pain assessment presented in this paper is part of a larger study.

The study shows that after injection with Na-pc horses are more likely to walk and stretch their necks and less likely to rest their necks than after injection of proc-pc. They will also shake their necks more and kick/stamp/scrape with their front legs more. Before injections of Na-pc horses are less likely to rest their necks than before injection of proc-pc, however this difference could not be seen before the first injection. This suggests that the horses might be in pain 12 hours after the previous injection. The clinical examination showed that after repeated injections of Na-pc horses were more swollen at the injection site and had stronger pain reaction than after repeated injections of proc-pc.

The conclusions of the study are that injections of Na-pc causes more pain than proc-pc when administered intramuscularly and that the degree of pain cannot be accepted because of animal welfare concerns. The reason why Na-pc causes more pain could be because of the absence of procaine, which is a local anaesthetic. Another contributing factor to Na-pc causing more pain could be that it was administered twice a day which could result in more muscle soreness than injection once a day. Na-pc cannot be recommended for intramuscular use in horses and the need to find a replacement to proc-pc still remains.

,

Inom veterinärmedicin är penicillin den mest använda antibiotikan i Sverige. Det finns två beredningar av penicillin till häst i Sverige, benzylpenicillinnatrium (Na-pc) och benzylpenicillinprokain (proc-pc). Proc-pc är den vanligaste beredningen och ges intramuskulärt, vilket möjliggör för djurägare att själva administrera läkemedlet efter anvisning från veterinär. Na-pc är endast registrerat för intravenös användning till häst.

Penicillin tolereras oftast väl men det händer att hästar drabbas av allvarliga, ibland livshotande biverkningar, ett tillstånd som kallas penicillinchock. De flesta fallen tros vara orsakade av prokaintoxicitet. Det är troligt att antal biverkningar mot penicillin kan minska om proc-pc kan ersättas av ett annat preparat som inte innehåller prokain. För tillfället finns inga bra alternativ till proc-pc. Syftet med studien var att undersöka om Na-pc kan vara ett alternativ till proc-pc för intramuskulär användning till häst och att utvärdera eventuell smärta i samband med injektion. Studien var en randomiserad, blindad, cross-over-studie som utfördes på åtta friska hästar. Hästarna injicerades intramuskulärt med proc-pc en gång per dag fyra gånger och med Na-pc två gånger dagligen, sju gånger totalt. Beteendestudier och klinisk undersökning av hästarna utfördes för att utvärdera om det är någon skillnad i smärta orsakad av Na-pc och proc-pc. Beteendestudierna utfördes före och efter varje morgoninjektion, varje observationsperiod var fyra minuter lång. Den kliniska undersökningen utfördes ett dygn efter den sista injektionen. Det här arbetet är en del av en större studie.

Studien visar att hästar som injiceras med Na-pc går mer, sträcker på halsen mer och vilar halsen mindre än efter injektion av proc-pc. De skakar också mer på halsen och sparkar/stampar/skrapar med frambenen mer. Innan injektion av Na-pc är hästarna också mindre benägna att vila halsen än innan injektion av proc-pc, denna skillnad kunde dock inte ses innan den första injektionen. Det indikerar att hästarna var smärtpåverkade även 12 timmar efter föregående injektion. Den kliniska undersökningen visade att efter upprepade injektioner med Na-pc blir hästar mer blir mer svullna och palpationsömma än när de fått proc-pc.

Slutsatserna från studien är att injektioner av Na-pc orsakar mer smärta än proc-pc vid intramuskulär användning och att graden av smärta inte kan accepteras med hänsyn till djurskyddsaspekter. Anledningen till att Na-pc orsakar mer smärta kan vara att beredningen saknar prokain som är ett lokalbedövningsmedel. En annan bidragande orsak kan vara att Na-pc injicerades två gånger om dagen vilket kan orsaka mer ömhet än injektion en gång per dag. Behovet att hitta ett lämpligt alternativ till proc-pc är stort men Na-pc kan inte rekommenderas för intramuskulär användning till häst.

Main title:Intramuscular administration of two dosage forms of benzylpenicillin in horse - pain assessment
Authors:Bremer, Hanna
Supervisor:Olsén, Lena and Ingvast Larsson, Carina
Examiner:Bergh, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:66
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:clinical signs, behaviour, procaine, pain, intramuscular, penicillin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-367
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-367
Language:English
Deposited On:20 Dec 2010 10:44
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics