Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Therese, 2010. Characteristics of Swedish gilts at service and producers’ opinions about gilt production. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In Sweden, selection for leanness in pigs has been going on for almost a century. This sometimes results in gilts and sows being too lean and consequently in a risk for reduced reproduction and health status. The Swedish recommendation includes that gilts should be mated after seven months of age, after one documented oestrus, at 120-140kg live weight and with a backfat thickness of 16-20mm. Five gilt producing herds were visited and records of age, heart girth (for weight estimation), body condition (visual estimation), backfat thickness and exterior were made. The same records were also taken in four gilt buying herds on newly purchased gilts. Interviews were made with all farmers regarding the relationship to customers or producers, gilt rearing, gilt characteristics at first service and what a good gilt look like. The statistical analysis showed that gilts are inseminated at an average age of 245 days, at 156kg live weight and with an average backfat thickness of 13.3mm. The exterior status was good among all gilts. The interviews confirmed that gilt producers and the gilt buyers agree on what a good gilt should look like. One difference regarding traits of a good gilt was that the gilt producers sometimes focused more on direct production traits like litter size, while their gilt buyers found traits like body condition, exterior and age more important. Both producers and buyers stressed that age and size are most important when inseminating gilts. As long as the gilts had at least 12mm backfat both parts seemed to be satisfied. Based on the literature, the records and the interviews, a change of the current recommendation on backfat thickness is suggested. The proposed recommendation includes that gilts should be mated between seven and nine months of age, on the second or third oestrus, at around 140kg live weight and with a backfat thickness of 13-18mm. Some producers asked for a production follow-up, and the thesis includes a draft of a follow-up form that gilt producers can send to their customers.

,

I nästan hundra år har det i Sverige selekterats för magert griskött. Ibland resulterar detta i att gyltor och suggor blir för magra och följaktligen i minskad reproduktion och hälsostatus. Enligt den svenska rekommendationen skall gyltor betäckas första gången när de är minst sju månader gamla, tidigast på andra brunsten, när de väger 120-140 kg och har 16-20 mm sidspäck. I fem gyltproducerande besättningar gjordes registreringar av ålder, bröstomfång (för skattning av vikt), hull (visuell bedömning), späcktjocklek och exteriör. Samma registreringar gjordes även på nyligen inköpta gyltor i fyra gyltköpande besättningar. Vid bestättningsbesöken gjordes intervjuer med lantbrukarna. Dessa behandlade relationen mellan kunder och producenter, gyltuppfödning, önskvärda egenskaper vid betäckning och hur en bra gylta skall se ut. De statistiska analyserna visade att den genomsnittliga gyltan betäcks vid en ålder av 245 dagar, 156 kg levande vikt och vid 13,3 mm sidspäck. Exteriörbedömningen visade att gyltornas exteriör var god överlag. Intervjusvaren bekräftade att gyltproducenter och deras kunder var överens om hur en bra gylta bör se ut. En skillnad mellan producenter och köpare var att producenterna ibland fokuserade mer på direkta produktionsegenskaper som t.ex. kullstorlek, medan egenskaper som hull, exteriör och ålder ansågs viktigare bland köparna. Både producenter och köpare framhävde att rätt ålder och storlek är de viktigaste egenskaperna vid betäckning av gyltor. Utifrån mätresultaten och intervjusvaren kunde det konstateras att så länge en späcktjocklek på 12 mm uppnås är båda parter nöjda med gyltornas hull. Tillsammans med studerad litteratur gav registreringarna och intervjusvaren grunden för en förändring av rekommendationen kring gyltans betäckning. Förslaget är att gyltor skall betäckas mellan sju och åtta månaders ålder, på den andra eller tredje brunsten, vid ca 140 kg levande vikt och med en späcktjocklek på 13-18mm. Gyltproducenterna efterfrågade en mer utbredd produktionsuppföljning från kundernas sida och uppsatsen inkluderar en återrapporteringsblankett producenterna kan skicka med gyltorna vid leverans.

Main title:Characteristics of Swedish gilts at service and producers’ opinions about gilt production
Authors:Pettersson, Therese
Supervisor:Rydhmer, Lotta and Neil, Maria
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:339
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010H Agriculture Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Gilt, Service, Backfat, Body condition, Exterior, Interview
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-366
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-366
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Growth and development
Animal physiology - Reproduction
Language:English
Deposited On:20 Dec 2010 09:51
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page