Home About Browse Search
Svenska


Edeen, David, 2010. Byggnadsfunktionen i nybyggda djurstallar. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
508kB

Abstract

Syftet med denna undersökning har varit att sammanställa och utvärdera information vad gäller uppförandet av ett antal lantbruksbyggnader. Målsättningen var att kunna presentera ett faktaunderlag som hjälpmedel för berörda parter i kommande byggverksamhet.

I examensarbetet undersöktes tre huvudpunkter, ”tidsåtgång för byggprocessen”, ”den färdiga stallbyggnadens form och funktion” samt en kostnadsuppföljning av bygget. Informationen samlades in genom att ett antal lantbrukare fick besvara några förutbestämda frågor inom dessa områden som sedan sammanställdes. För att få ett någorlunda homogent material och kunna se några likheter med de byggnader som uppförs idag så var de i studien ingående byggnaderna uppförda från och med 1999 och framåt.

Vad gäller tidsåtgången för de byggnadsåtgärder som undersöktes så varierade de, dels beroende av omfattningen och dels beroende av de problem som stöttes på under byggets gång.

De som byggt för häst hade störst avvikelser i funktion hos den färdiga stallbyggnaden jämfört med den planerade medan de som byggt för grisar i större utsträckning fått det stall som de tänkt sig.

Vad avser kostnaderna, så var det markarbetena som i störst omfattning avvek från de budgeterade, Detta var en genomgående uppfattning för de olika produktionsgrenarna.

Slutsatserna av studien är att mer forskning och mer erfarenhetssammanställning behövs inom området. Det har dock gått att reda ut var några av de oförutsedda kostnaderna kommer ifrån samt huruvida funktionen hos olika tekniska lösningar fungerar eller inte.

Några råd till lantbrukare, tjänstemän och entreprenörer har också kunnat arbetas fram. Detta kan förhoppningsvis underlätta något inför och under själva byggprocessen. Att använda sig av en specialiserad byggkonsult för upphandling och framtagande av bygghandlingar för att underlätta och spara tid för själva byggprocessen och att vara noga med att de handlingar som ska in till länsstyrelsen är korrekt utförda för att även där spara tid är några exempel på råd som kan ges baserat på resultaten från examensarbetet.

Main title:Byggnadsfunktionen i nybyggda djurstallar
Authors:Edeen, David
Supervisor:Bengtsson, Lennart and Nilsson, Christer
Examiner:Nilsson, Christer
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:djurmiljö, byggnadsfunktion, nöt, gris, häst, djurstallar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-349
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-349
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Agricultural engineering
Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:10 Nov 2010 09:32
Metadata Last Modified:22 Jan 2019 09:01

Repository Staff Only: item control page