Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Erik, 2010. Implementering av ledningsbeslut i lantbrukskooperativ : fallstudie genomförd på en ekonomisk förening i skogsbranschen. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
700kB

Abstract

Företagsledningar fattar beslut, i syfte att möta eller skapa förändringar, dessa påverkar ofta hela organisationen. Efter att ledningen fattat ett beslut måste beslutet verkställas på ett eller annat sätt, denna verkställningsprocess kallas för implementering. Många beslut som fattas av ledningen misslyckas under dess implementering i organisationen. Utifrån denna verklighet är
det intressant att studera implementeringsprocesser. Detta har gjorts på olika organisationer men inte i något lantbrukskooperativ tidigare.

Denna studie syftar till att ingående redogöra för implementeringen av ett ledningsbeslut som genomförts i lantbrukskooperativ. Vidare syftar studien till att ge information om vad som påverkade (påverkar) implementeringsprocessen. Det sista delsyftet är att jämföra
implementeringsprocessen i kooperativa företag med implementeringsprocesser i ett aktiebolag.

Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie på Mellanskog ekonomisk förening i Uppsala. Där har två personer intervjuats, en från organisationens ledning och en person som arbetat med att verkställa beslutet.

Resultaten visar att ett medelstort lantbrukskooperativ med nära relation till sin ägarorganisation, likt Mellanskog, utformas implementeringsprocesser med mycket stora
ansträngningar i förankringsarbetet. Detta i syfte att skapa acceptans i: dels den interna operativa organisationen och dels i ägarorganisationen.

Implementeringsresultaten och implementeringsprocesserna påverkas av en rad faktorer i kooperativa företag, troligen påverkar organisationskulturen och ägarorganisationen
processen mest i lantbrukskooperativ likt Mellanskog. Detta gör att kooperativa organisationer behöver grundligare och längre (från ledningen mätt) förankringsprocesser.

Det finns ett antal skillnader mellan implementeringar i kooperativ och i aktiebolag. Dessa ligger främst i att kooperativet måste förankra besluten längre ut från ledningen, att organisationskulturen är mer påtaglig och ofta kan fungera som ett stöd. Dessa faktorer leder
(troligen) till att ledningen för ett kooperativ, likt Mellanskog, utvecklar en inkrementell implementeringsprocess, något som inte återfinns i aktiebolagsledningarnas agerande. Det finns även likheter, främst i implementerarnas behov av resursflöden till implementeringsprojekten.

Main title:Implementering av ledningsbeslut i lantbrukskooperativ
Subtitle:fallstudie genomförd på en ekonomisk förening i skogsbranschen
Authors:Berglund, Erik
Supervisor:Öhlmér, Bo and Göransson, Bengt
Examiner:Nilsson, Jerker
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:621
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:implementering, verkställning, beslut, policy, strategi, effektivitet, kooperativ, skogsföretag, företagsledning, management, organisation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-842
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-842
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agro-industry
Cooperatives
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2010 08:32
Metadata Last Modified:18 Sep 2015 09:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics