Home About Browse Search
Svenska


Bergström, Gustav, 2010. Bygghandelns inköpsstrategi för träprodukter och framtida efterfrågan på produkter och tjänster. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
516kB

Abstract

Denna studie har genomförts i samarbete med Skogsindustrierna med syftet att undersöka hur sågverksföretagen kan förbättra sin marknadsföring till bygghandeln, och vad som krävs av sågverksföretagen som leverantörer i framtiden.
Skogsindustrierna är en branschorganisation för massa, papper och den trämekaniska industrin och deras uppgift är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och arbeta för en ökad användning av skogens produkter.

Skogsindustrin har varit en mycket konservativ bransch som är produktionsorienterad. Marknaden har dock utvecklats de senaste åren och kunderna kräver allt mer från sågverksföretagen. Hoten från konkurrerande material kommer allt närmare och sågverksföretagen måste i framtiden anpassa sig till marknaden för att inte tappa marknadsandelar. Vikten av att känna till efterfrågan på marknaden blir således allt viktigare. Bygghandlarna och dess kunder blir allt mer beroende av att leverantörerna kan garantera bra kvalitet och säkra leveranser för att höja effektiviteten i försörjningskedjan. Kraven på nya träprodukter för att förenkla byggande blir allt större, då andra material ligger steget före.

En undersökning med kvalitativa intervjuer har genomförts med sju av de största bygghandelskedjorna i Sverige. Genom intervjuerna med den centrala inköpsorganisationen i företagen erhölls en god bild av de rådande uppfattningarna om sågverksföretagen som leverantörer inom branschen.

Resultatet av studien har visat att sågverksföretagen har långt kvar till marknadsanpassning trots att det skett stora förbättringar. Sågverksföretagen är fortfarande mycket produktionsinriktade och producerar ibland varor som inte efterfrågas på marknaden. Logistiken och leveranssäkerheten är fortfarande ett stort problem inom branschen trots att kraven ökar både från bygghandeln och proffsbyggarna. Arbetet med standardiseringen av produktsortimentet går långsamt vilket skapar problem vid inköp av träprodukter för bygghandlarna och öppnar för konkurrerande material.

Marknadsföring och information om produkterna är oerhört viktigt för att bygghandeln ska kunna erbjuda rätt produkter för rätt ändamål till sina kunder, men detta sker dock i liten omfattning. Möjligheten till information och utbildning kan vara avgörande för bygghandlarna i valet av leverantör.

Sågverksföretagen måste bli mer marknadsanpassade och kundfokuserade i framtiden för att byggande i trä ska öka. Bygghandlarna efterfrågar effektivare system för inköp och lager för att effektivisera försörjningskedjan och minska det administrativa arbetet. Nyheter i produktsortimentet som tas fram måste vara anpassade till kunden med klart förbättrade egenskaper som förenklar för kunden.

Main title:Bygghandelns inköpsstrategi för träprodukter och framtida efterfrågan på produkter och tjänster
Authors:Bergström, Gustav
Supervisor:McCluskey, Denise
Examiner:Hugosson, Mårten
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:63
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Bygghandel, sågverk, relationer, kundkrav, The offering, Customer percieved Value
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-496
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-496
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2010 06:44
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 19:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics