Home About Browse Search
Svenska


Steiner, Christian, 2010. Kostnader vid investering i flisaggregat och tillverkning av pellets : en komparativ studie. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
582kB

Abstract

I fokus för den här studien står en maskininvestering och råvarorna för pellets, deras täckningsbidrag samt kostnaderna för att tillverka pellets när olika råvaror tas i anspråk. Uppsatsen ger också läsaren en inblick i marknaden för pellets och konkurrensen om träråvaran. I korthet beskrivs också produktions- processen. Underlaget för den bidragskalkyl avseende råvara och investeringskalkyl på flisaggregatet har hämtats från biobränsleföretaget Laxå Pellets, Bruks-Klöckner AB och Allan Bruks AB-CBI.

Med hjälp av bidragskalkylen jämförs kostnaderna för potentiella råvaror som kan pelleteras. Alla kostnader för respektive råvara har, innan jämförelser görs, räknats om från volymenheter till viktenheter. Främsta skälet till detta är att försäljningen sker i viktenheter. För att möjliggöra beräkningar av täckningsbidraget för olika råvarualternativ sammanställs kostnader i produktionen för vart och ett av alternativen i kr/ton. Samma princip gäller för investeringskalkylen (två mobila flisaggregat jämförs) där intäkter och kostnader omvandlats till ut- och inbetalningar som därefter summerats och diskonterats.

Resultaten från undersökningen visar att råvaran sågspån som används i produktionen idag ger det högsta täckningsbidraget och täckningsgraden. Följt av råvarorna rundvirke, träflis och kutterspån i fallande skala. Således är det råvaran som ingår i produktionen idag som är den mest lönsamma med 2009 års priser på spån. Av den anledningen är det intressant att undersöka substitut till sågspånet vid en händelse av stigande råvarupris. Investeringskalkylen räknades med en kalkylränta på 6 procent och en ekonomisk livslängd på maskinen satt till 10 år. Produktionskapaciteten på jämförda aggregat är i övrigt likvärdiga. Kalkylen visar att flisaggregatet från Bruks-Klöckner ger det högsta nuvärdet och den kortaste återbetalningstiden.

Main title:Kostnader vid investering i flisaggregat och tillverkning av pellets
Subtitle:en komparativ studie
Authors:Steiner, Christian
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Elowson, Torbjörn
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:62
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Täckningsbidrag, investering, pellets, flisaggregat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-495
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-495
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2010 06:42
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 19:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics