Home About Browse Search
Svenska


Nyrén, Malin, 2010. Ljuskvaliténs inverkan på tillväxt och smak hos basilika Ocimum basilicum och citronbasilika Ocimum basilicum var. citrodorum. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet var att undersöka ljuskvaliténs inverkan på tillväxt och smak hos Ocimum basilicum (vanlig basilika) och Ocimum basilicum var. citriodorum (citronbasilika). Ljuskvaliténs inverkan jämfördes även mellan sorterna. Arbetet bestod av ett försök och en kompletterande litteraturstudie för bakgrundsfakta om LED-belysning och basilika. Basilikan växte under åtta veckor i en klimatkammare med fem stycken avdelningar. I försöket användes fyra stycken armaturer med monokromatiskt ljus i färgerna blått, grönt, gult och rött samt en armatur med polykromatiskt ljus. Basilikaplantorna belystes under 18 h/dygn. Under försöket mättes planthöjd och antalet blad räknades. Vid avslutningen mättes även frisk- och torrvikt, plantbredd, bladyta, stamdiameter, internodielängd och plantornas rötter bedömdes. Resultatet visade att citronbasilikan var mer känslig för kvaliteten på ljuset än den vanliga basilikan. Genomgående gav det gröna och gula ljuset små och klena plantor. Rött ljus visade sig vara bra för sidoskottillväxten och gav bra rötter, medan det blå ljuset gav dålig sidoskottillväxt och mindre bra rötter. En jämförelse mellan referensplantorna i växthus och plantorna i det vita ljuset visade att citronbasilikan och basilikan växte långsammare i det polykromatiska, vita ljuset. Det vita ljuset gav bättre rotutveckling än det blåa ljuset, men var något sämre än det röda ljuset och naturligt dagsljus. Ett smaktest indikerade att det förekom smakskillnader mellan olika ljusbehandlingarna hos båda basilikasorterna.

,

*************** The aim was to investigate the impact of light quality on growth and flavor of Ocimum basilicum (basil) and Ocimum basilicum var. citriodorum (lemon basil). The impact of light quality was also compared between the varieties. The essay consisted of an experiment and an additional literature review of background information on LED lighting and basil. Basil grew for eight weeks in a climate chamber with five compartments. Four light fixtures with monochromatic light in blue, green, yellow and red and one fixture with polychromatic white lights were used in the experiment. During the experiment plant height was measured and the number of leaves were counted. At the end of the experiment fresh and dry weight, plant width, leaf surface, stem diameter and the length of internodes were studied. The root systems were evaluated. The results showed that the basil lemon were more sensitive to the quality of light compared to regular basil. In the green and yellow light treatment, plants grew poorly. The red light had a good effect on side-shoot growth and treated plants had good root systems, compared to plants treated with blue light that had less side-shoots and roots. Both varieties grew slower in white light compared with reference plants in natural light. The white light resulted in better root growth compared to plants treated with blue light. Differences in flavor between the treatments were observed but there was no conformity between the varieties.

Main title:Ljuskvaliténs inverkan på tillväxt och smak hos basilika Ocimum basilicum och citronbasilika Ocimum basilicum var. citrodorum
Authors:Nyrén, Malin
Supervisor:Bergstrand , Karl-Johan and Schüssler, Hartmut K.
Examiner:Karlén , Helena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:LED, Basilika, Citronbasilika, essentiella oljor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-321
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-321
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2010 05:40
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics