Home About Browse Search
Svenska


Ranudd, Pär, 2010. Optimering av råvaruflöden för Setra. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Setra Råvara har sedan 2003 valt att inrikta furusågverken Kastet, Nyby och Skinnskatteberg mot antingen klent eller grovt timmer. Uppdelningen syftar till att effektivisera sortiment och produktionsprocesser. Transportavstånden för råvaran påverkas av hur virke destineras och sorteras upp. Vissa diameterklasser (här kallade ”fönster klasser”) kan sågas på alla furu-sågverk. För att bättre planera och påverka flöden av virke från skogen till industri kan olika åtgärder vidtas för att minska logistikkostnaderna.

Studien omfattar virkesvolymer från företagen Sveaskog Nord, Korsnäs Skog samt från hela Mellanskogs geografiska område förutom Värmlands län, Norra dalarnas län samt Härjedalen. Syftet med studien är att ta fram värdefull information om hur optimala virkesflöden ser ut och hur kostnaderna påverkas av förändrade behov och storlek på ”fönstret”.

För att undersöka hur sortering av klent och grovt timmer, förändringar i fönstrets storlek, påverkar transportkostnader och virkesflöden gjordes denna studie. Med hjälp av historiska data om volymer och utfall per diameter klass togs ett underlag för en optimeringsmodell fram. Optimeringsmodellen användes för att göra olika simuleringar på fönsterklasserna, 19-24 cm, 19-25 cm respektive 19-26 cm samt utan fönster, med ett basbehov baserat på planerad produktion. Känslighetsanalyser utfördes för att simulera förändringar i råvarubehov vid sågverken. Dessa känslighetsanalyser gick ut på att förändra behoven med 5 000 m3f i taget för ett sågverk och samtidigt minska behoven vid de övriga med lika mycket så att det totala behovet hölls konstant. Förändringar i behov med ökningar på upptill 50 000 m3f
vid varje sågverk utfördes i känslighetsanalyserna.

Om man jämför transportkostnader för volymer från 2009 av leverantörerna i studien med resultatet i optimeringen finner man att potentialen för fullt ut optimerade transporter ligger på 17 procent eller ca 12,6 SEK/ m3f.

Resultatet visar att enbart transportkostnaderna för att dela upp timret ligger på runt 5,70 SEK per m3fub eller ca 3,7 miljoner SEK på årsbasis. Öppnas fönstret med 2 cm från standard ”fönster” 19-24 cm till 19-26 cm så kan kostnaderna minskas med 0,8 procent eller ca 350 000 SEK på årsbasis. Ett helt öppet fönster ger kostnadsbesparingar på ca 5 miljoner SEK.

Känslighetsanalyserna visar också att transportkostnaderna kan minskas om leverantörerna styr om mer volymer mot Kastet och/eller Nyby istället för till Skinnskatteberg. Detta beror på att medeltransportavstånden minskas totalt sett då volymer i Uppland och Dalarna inte körs till Skinnskatteberg utan till de mer närliggande anläggningarna i Kastet eller Nyby.

Main title:Optimering av råvaruflöden för Setra
Authors:Ranudd, Pär
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:59
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Logistik, virkesflöde, timmer, transportoptimering, sågverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-469
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-469
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2010 07:09
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page