Home About Browse Search
Svenska


Eriksson , Sofia and Olsson, Tina and Söderberg, Jennie, 2010. Alternativa distributionskanaler för mjölkprodukter : fördelar, problem och strategier : en studie ur producentens perspektiv . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
351kB

Abstract

Mjölkproduktion är viktigt för svenskt jordbruk. Sektorn står för sammanlagt en femtedel av jordbrukets produktionsvärde. Trenden bland mjölkproducenterna går mot att de med små besättningar avvecklar sin verksamhet medan de stora växer. Orsaken till det konstant minskande antalet producenter är rationaliseringen inom jordbruket, men även den svaga lönsamheten som i dagsläget råder i branschen. Distributionen och förädlingen inom den svenska mjölkindustrin domineras av ett fåtal stora mejerikooperativ som har marknadsmakt.
Genom att använda sig av alternativa distributionskanaler, som i denna uppsats definieras som de kanaler som inte är direkt via de stora konventionella mejerikooperativen så som Arla, Milko och Skånemejerier, kan mjölkproducenten få större inflytande i distributionskedjan. Denna typ av distribution kan även skapa mervärden för producenten vilket gör att motiven att behålla verksamheten ökar.

Problemet för mjölkproducenter som vill distribuera sina produkter via alternativa kanaler är att det är svårt för nya aktörer att träda in på mjölkmarknaden på grund av marknadsdominansen. Syftet med denna uppsats är att studera vilka fördelar och problem mjölkproducenter upplever med att använda alternativa distributionskanaler. Syftet är även att analysera vilka strategier mjölkproducenterna kan utnyttja för att vara konkurrenskraftiga på marknaden när de använder sig av alternativa distributionskanaler. För att utreda uppsatsens syfte har en empirisk studie i form av en kvalitativ intervjustudie med mjölkproducenter som använder alternativa distributionskanaler gjorts. Intervjustudien har kompletterats med en litteraturstudie inom området.

Resultatet är att de fördelar mjölkproducenterna upplever med de alternativa distributions-kanalerna är att de får ökat inflytande och kontroll i distributionskanalen. En annan betydande fördel är att de kan skapa ett eget varumärke baserat på mervärden och därigenom förmedla en stolthet över sin produktion. Problem för mjölkproducenter som använder sig av alternativa distributionskanaler är att mejeriindustrin är reglerad av hårda krav och dessutom är kapitalintensiv. Ett annat problem är att distributionen blir ineffektiv då mjölkproducenten i många fall är småskalig och inte kan utnyttja stordriftsfördelar. Mjölkproducenterna upplever även svårigheter i att komma in i butikssortimentet. Ett framtida problem på marknaden för mjölkprodukter som distribueras genom alternativa kanaler är att konkurrensen ökar.

För att en mjölkproducent ska kunna använda alternativa distributionskanaler och samtidigt vara konkurrenskraftig på marknaden krävs att producenten har en strategi som bygger på ett koncept med ett varumärke som förmedlar produktens mervärden. Dessa mervärden måste producenten sedan förmedla till konsumenten på ett trovärdigt sätt för att kunna bygga upp ett konkurrenskraftigt varumärke. Distributionen bör ske med få mellanhänder så att producenten har kontroll och inflytande över kedjan. För att underlätta och effektivisera distributionen bör producenten samarbeta med andra aktörer som strävar mot gemensamma intressen. Distributionen av mjölkprodukter bör ske genom en intensiv strategi men profileras med en exklusiv image eller så bör mjölken vidareförädlas så att produkten blir mer unik. På vilket sätt en mjölkproducent bör utnyttja distributionsstrategierna beror på verksamhetens omfattning och struktur.

Main title:Alternativa distributionskanaler för mjölkprodukter
Subtitle:fördelar, problem och strategier : en studie ur producentens perspektiv
Authors:Eriksson , Sofia and Olsson, Tina and Söderberg, Jennie
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:608
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:alternativa distributionskanaler, mjölkproducenter, mjölkprodukter, distributionsstrategier, distributionsstruktur, mervärde, varumärke, nätverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-708
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-708
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2010 07:48
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics