Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Emelie and Nilsson, Johanna, 2010. Veterinärbesiktning på hopptävlingar. First cycle, G1E. Flyinge: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
519kB

Abstract

Veterinärbesiktning sker vid alla hopptävlingar som överstiger lokal nivå. Det är just nu ett aktuellt och mycket omdiskuterat ämne, då nya regler ska träda i kraft i juli 2010. Besiktningarna idag upplevs av en del ryttare utföras på olika sätt beroende på veterinär, tävlingsplats och tillfälle.

Syftet med detta arbete är att kartlägga antalet startförbud och uppkomna skador under hopptävlingar i Skåne under 2007 och 2008 samt studera de faktorer som kan påverka frekvensen av dessa.

Vår hypotes är att majoriteten av tävlingsveterinärerna inte utfärdade några startförbud vid hopptävlingar i Skåne under 2007 och 2008.

Tävlingsveterinären, som under tävlingen är anställd av Jordbruksverket, måste efter varje tävling fylla i en tävlingsrapport för tävlingen och sedan skicka den till Länsstyrelsen. I studien har alla inskickade rapporter från hopptävlingar i Skåne under 2007 och 2008 på regional och nationell nivå studerats. Utöver detta har intervjuer gjorts med fyra tävlingsveterinärer. Till intervjuerna valdes: den veterinär som besiktigat vid flest tävlingar i studien, den veterinär som gett störst procentandel startförbud av alla veterinärer i studien, den veterinär i studien som gett flest startförbud på grund av övrig anledning med en och samma kommentar samt den veterinär som besiktigat flest hästar i studien utan att ge någon startförbud. Veterinären som valdes ut enligt det sistnämnda kriteriet ville tyvärr inte delta i studien. Istället valdes den veterinär som besiktigat näst flest hästar i studien utan att ge någon häst startförbud. Intervjuerna har sammanställts och jämförts.

Vid resultatbearbetningen upptäcktes att endast 54,6 % av rapporterna från de genomförda tävlingarna under år 2007 och 2008 fanns att tillgå hos Länsstyrelsen, övriga har troligtvis inte skickats in. Av alla hästar som startat enligt rapporterna har 0,49 % fått startförbud och 0,31 % har skadats under tävlingsdagen. Som högst under en tävlingsdag har 8,75 % av hästarna getts startförbud. Ju högre nivå på tävlingen desto större har det procentuella antalet uppkomna skador varit. Ponnyer har i genomsnitt en högre procent startförbud. Studien visar att den största enskilda faktorn som påverkar det procentuella antalet startförbud är den besiktigande veterinären. Intervjuerna visade att de veterinärer som har mycket rutin finner det enkelt att besiktiga på tävling, medan de som saknar rutin skulle vilja bli mer informerade.

En slutsats i arbetet är att det skulle behövas en utbildning för tävlingsveterinärer. På utbildningen skulle alla veterinärer tydligt få veta hur Jordbruksverket vill att en besiktning ska gå till, samt få möjlighet att diskutera och reflektera över var gränserna ska dras tillsammans med andra veterinärer.

Main title:Veterinärbesiktning på hopptävlingar
Authors:Nilsson, Emelie and Nilsson, Johanna
Supervisor:Nyman, Sara
Examiner:Dalin, Göran
Series:Hippologiskt examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:388
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:VY007 Equine Studies Programme - Stable Management & Horse Instruction 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:djurskydd, veterinärbesiktning, startförbud, häst, tävling, ponny, hoppning, Skåne
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-706
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-706
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2010 07:53
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page