Home About Browse Search
Svenska


Wallén, Mikael, 2010. The distribution of Moose (Alces alces) during winter in southern Sweden : a response to food sources?. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
521kB

Abstract

The traditional Swedish way of dealing with browsing damages made by moose, is to reduce the moose population. However, a growing way of dealing with damages made by several ungulate species, including wild boars in particular is to redistribute them with supplementary food sources. Attracting them to settle in habitats less vulnerable to damages made during foraging. This study we tracked collared moose in southern Sweden from January throughout April in the year of 2009. From the tracking data their “favourite” positions was selected and visited in order to study the features that attracts moose during winter. Later the results from this survey was analysed in order to determine how these feature affects the distribution of moose. The main hypothesis tested in this study are, that moose could be redistributed in their home range by providing supplementary food sources. The results of the study indicates that moose are attracted to supplementary feeding stations set up by man, which give forest managers an opportunity to use them as a tool to redistribute moose into areas with less vulnerable forest stands, with a maintained overall density of moose. Like many other studies this one also results in Pine and Birch are the bulk food source to moose, but this study also suggests that shrubs like bilberry, foxberry and heather are preferred food sources to moose in southern Sweden.

,

Ett traditionellt sätt att hantera betesskador från älg är att reglera populationen via jakt. En växande metod för att hantera skador från ungulater, speciellt när det gäller vildsvin, och att omferdela deras utbredning i landskapet är att förse dem med en alternativ födokälla iform av stödutfodring. På detta sätt attraherar man dem till att uppehålla sig i områden som är mindre känsliga för skador. I den här studien så användes data från älgar märkta med GPS/GSM halsband. Från januari till och med april, via dessa data var det möjligt att välja ut områden som älgen favoriserade. Dessa platser besöktes för att samla information om platsen och vilka egenskaper i landskapet som attraherade älg under vintern. Resultatet från detta fältarbete analyserades senare i syfte att studera hur de olika egenskaperna påverkade fördelningen av älg. Den huvudsakliga hypotesen som testats i denna studie är; kan älg omfördelas i sitt hemområde genom att förse dem med stödfoder? Resultatet av studien indikerar att älgen attraheras av de foder som placeras ut artificiellt. Detta ger skogsförvaltare en möjlighet att uttnyttja stödutfodring för att omfördela älg och genom det minska betesskador lokalt, men utan att behöva påverka täthet av älg i området. I likhet med många andra studier som kommer denna studie fram till att tall och björk är huvudföda för älgen. Men denna studie pekar också tydligt på att bärris som blåbär, lingon och ljung är en viktig födokälla för älg i södra Sverige.

Main title:The distribution of Moose (Alces alces) during winter in southern Sweden
Subtitle:a response to food sources?
Authors:Wallén, Mikael
Supervisor:Sahlsten, Jonas
Examiner:Ericsson, Göran
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2010:9
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:Moose (Alces alces), Bilberry (Vaccinum myrtillus), Fox berry (Vaccinum vitis-idea), Heather (Calluna vulgaris), Browsing damages, Supplemental feeding, winter range
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-466
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-466
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Deposited On:01 Sep 2010 07:22
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics