Home About Browse Search
Svenska


Balster, Miriam, 2007. Smärtfysiologi. First cycle, G1E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
621kB

Abstract

Smärta är ett mycket komplicerat fenomen och själva upplevelsen av smärta varierar från individ till individ.

Nociceptiv smärta är smärta orsakad av vävnadsskada eller hotande vävnadsskada och delas in i somatisk smärta och visceral smärta. Hur smärtan upplevs är beroende av orsak till smärta och på vilka sensoriska nervfibrer som är aktiverade

Det perifera nervsystemet består av till ryggmärgen ledande – afferenta – och från ryggmärgen kommande – efferenta – nervtrådar. Sensoriska nervfibrer delas in i tre grupper efter funktion, anatomi och med vilken hastighet de förmedla elektriska impulser De nervändstrukturer som svarar på kraftiga oftast vävnadsskadande (noxiska) stimuli benämns nociceptorer.

Kemiska mediatorer är viktiga komponenter i den nociceptoriska reflexen. Det är ett komplicerat samspel mellan de olika signalsubstanserna som avgör hur vi upplever smärta.

I ryggmärgens inre finns den centralt belägna grå vävnad (substantia grisea) och det är här som nervös information sorteras, bearbetas och lagras och där alla synaptiska omkopplingar äger rum. Runt den grå vävnaden finns vit substans (substantia alba) som bildar så kallade sidosträngar vilka innehåller viktiga såväl uppåt- som nedåtstigande ledningsbanor och dessa har som uppgift att förmedla nervös information mellan olika bearbetningsplatser i CNS. Centrala smärtreceptorer återfinns I hela CNS, alltså i både hjärna och ryggmärg.

Smärta är en universell upplevelse för varje levande ting, och vi vet alla hur det känns, men den är ändå väldigt svår att klart definiera och kvantifiera. Det finns tyvärr inte några absoluta metoder för att objektivt mäta hur intensivt ett djur upplever smärtan.

Smärta är en dynamisk process som ändrar grad beroende på en ev. inflammation, smärtans duration, djurets fysiska aktivitet, och administrering av analgetika.

En tillräcklig förståelse om smärtfysiologin och de aktiva substansernas farmakologi ger en säkrare smärtterapi med bästa resultat för djuret.

Main title:Smärtfysiologi
Authors:Balster, Miriam
Supervisor:Nilsson, Anne
Examiner:Attrell, Barbro
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:186
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:YDJUR Veterinary Nursing Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:smärta, fysiologi, smärtfysiologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-343
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-343
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2010 10:57
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics