Home About Browse Search
Svenska


Heino, Anne, 2010. Ekonomisk värdering av utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Den här uppsatsen behandlar värderingens grunder, främst utemiljöns värdegrund och värderingsmetoder med även värderingsterorier i fastighetsbranschen. Två grundfrågor följer uppsatsen: kan utemiljöer värderas ekonomiskt och finns det ett samband mellan utemiljö och ett ökat värde på fastigheten? I uppsatsen sammanställs olika teorier, värderingsmetoder, forskningsrapporter och svar från intervjuer som påvisar att det sker värdebedömningar av våra utemiljöer.

Utemiljön har en viktig roll vid fastighetsvärderingar, trots att den idag har en underordnad betydelse. Hur viktig denna roll är, beror på omgivande faktorer och variabler. Dessa styr det slutgiltiga värdet. Den svåraste delen i värderingsarbetet är att bedöma vilka egenskaper och faktorer som är viktiga för en värdebedömning. Ett värde uppstår först när en utemiljö ger en nytta som tillfredsställer mänskliga behov. Värdet skapas i vårt medvetande och vid en värdering söks en gemensam tolkning av värdebegreppet, en värdegrund. Om värdegrund saknas, blir uppfattningen neutral.

En ökad kunskapsutveckling om utemiljöns ekonomiska värde kan ligga till en god grund för en ökad informationsspridning om utemiljö som en viktig faktor i en helhetsbedömning av en fastighet. Utemiljö kan variera stort och bedömning av den hör samman med vilka funktioner och behov den tillfredsställer hos brukaren. Sambandet mellan utemiljö och ökat fastighetsvärde kan skapa ett flertal nya affärssegment i branschen. Resultat av välgjorda utemiljövärderingar kan fungera som komplement eller underlag inför olika typer av beslut som rör utemiljöer. Vanliga situationer som kräver underlag är vid till exempel nollställning av en entreprenad, anbudsförfarande eller vid fastighetsvärderingar och skadeersättningar.

En välgjord rapport som visar ett ekonomiskt utfall och en övergripande kartläggning av utemiljön kan med fördel användas för att upplysa branschens intressenter om ett ekonomiskt nuläge på utemiljön. Intressenter, som köpare, säljare, beställare, förvaltare, entreprenörer, besiktningsmän och fastighetsägare får tillgång till information som gör det möjligt att fatta ett ekonomiskt beslut.

Main title:Ekonomisk värdering av utemiljö
Authors:Heino, Anne
Supervisor:Blom, Angelica
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Utemiljö, Värdering, Ekonomisk , Värdegrund, Besiktning, Värderingmodell, Värderingsmetod, Arbetsmetod, Fastighetsvärdering, Variabler, Värde, Gardenstaging, Trädgårdsstyling, Skaderersättning, Träd, Växter, Trädgård, Inventering, Statusbesiktning, Värdeutlåtande, Entreprenad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-152
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-152
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2010 07:05
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page