Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Carl and Landgren, Oskar, 2018. Våtmarksanläggning och dess påverkan på förekomsten av andfåglar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
489kB

Abstract

Flertalet våtmarker restaureras eller anläggs varje år i Sverige för att få en ökad biologisk mångfald, rikare kulturmiljö, renare vatten och ett vackrare landskap. För att anlägga dessa våtmarker krävs resurser i form av såväl tid som pengar, då kan det vara av intresse att påvisa effekter för att motivera ytterligare restaureringar. Vi har valt att undersöka hur anläggning av våtmark påverkar förekomsten av andfåglar (Anseriformes). Vi genomförde en analys där vi jämförde antalet individer före och efter anläggning av våtmark. Våtmarkerna var inventerade av Svensk fågeltaxering genom ideell inventering. Analysen gjordes med Mann-Whitney U-test eftersom datat ej var normalfördelat.

Syftet med arbetet var att jämföra antalet observerade andfåglar före och efter anläggning av våtmarker, där anläggningsformen eller syftet med själva anläggningen inte tagits hänsyn till. För att uppnå detta syfte har en statistisk metod nyttjats och analyser genomförts.

I resultatet framkom en ökning i medeltal per inventeringstillfälle av antalet individer före och efter restaurering medan antalet observerade arter var detsamma. Det tyder på att anläggningen av våtmarker är positivt för andfåglar. Statistiskt kunde sambandet bara visas i datasetet med fria rutter.

,

Several wetlands are restored or constructed every year in Sweden to increase biodiversity, get a richer cultural environment, cleaner water and a more pleasing looking landscape. Building these wetlands requires resources in terms of time and money, which makes observed effects be of interest to motivate further restorations. We have chosen to examine the construction of wetland affects the presence of Anseriformes. Thus, we have conducted an analysis comparing inventoried individuals before and after the establishment of wetlands, which have been invented by Swedish bird taxation through an ideal inventory. The analysis is done with Mann-Whitney U-test because of the data not being normalized.

The purpose of the work was to compare the quantity of birds observed before and after the establishment of wetlands, where the purpose or form of establishment itself, has not been taken into account. To achieve the purpose, a statistical method has been used and analyses have been carried out.

In the result, an increase on average per inventory was found by the number of individuals before and after restoration while the numbers of observed species were the same. This suggests that the site of wetlands is positive for the birds. The statistics could only be shown in the dataset with free routes.

Main title:Våtmarksanläggning och dess påverkan på förekomsten av andfåglar
Authors:Abrahamsson, Carl and Landgren, Oskar
Supervisor:de Jong, Adriaan and Löfroth, Therese
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2017:1
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:våtmark, andfåglar, population, våtmarks-restaurering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16746
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16746
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Jun 2021 06:27
Metadata Last Modified:12 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics