Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Erik, 2010. Metoder för att minska kapitalbindningen i Stora Enso Bioenergis terminallager. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stora Enso Bioenergi AB producerar, köper och säljer skogsbränsle till i huvudsak energibolag och skogsindustriföretag. Marknaden för biobränsle är starkt säsongsbetonad och den största efterfrågan infinner sig under den kalla delen av året, mellan oktober och april. Det innebär att behovet av produktionsresurser får en mycket ojämn fördelning över året. Genom att använda terminallager kan behovet av produktionsresurser fördelas under en längre period. Det medför dock en hög kapitalbindning i terminallagren. En för hög kapitalbindning är inte optimalt bland annat eftersom kapitalet alternativt skulle kunna investeras i något annat, där det skulle ge en högre avkastning.

Detta examensarbete syftar därmed till att utveckla en metod för att minska kapitalbindningen i Stora Enso bioenergis terminallager. Studien är avgränsad till att omfatta distrikt sydöst då det väntas ge en god avspegling av hela företagets terminalanvändning.

En nulägesanalys har genomförts genom informella intervjuer med anställda, litteratursökning och genom insamling och analys av data över terminalflöden.

Analysen av terminalanvändningen visar att distrikt sydöst har en lageromsättningshastighet uppgående till 2,3 gånger per år i terminallagren. Beräknat på distriktets samtliga leveranser, inkluderat de leveranser som går direkt till kund, är lageromsättningshastigheten 8,1 gånger per år. Under högsäsongen, mellan oktober och april, lagras materialet i genomsnitt 14,6 veckor på terminal innan det levereras till kunden. Beräkningar visar att lagerföringskostnaden i genomsnitt uppgår till omkring 13,2 kronor per lagrad kubikmeter. Det tyder på att så länge extrakostnaden för att höja flisningskapaciteten understiger 13,2 kronor per kubikmeter är det ekonomiskt lönsamt att använda extra kapacitet istället för terminallagring. För kunder med specifika krav som försörjs från Åtvidabergs terminal visar beräkningar att den optimala tillredningskvantiteten för år 2010 är 1 394 MWh under perioden november till mars och 423 MWh under övrig tid.

En stängning av Virserums terminal föreslås. Detta beräknas att ge en besparing av administrativa och fasta kostnader uppgående till omkring 50 000 kronor. Vidare föreslås en sammanslagning av antalet sortiment som lagras på terminal samt en minskning av lagernivåerna på barkstation Kisa. Sammanlagt väntas åtgärderna minska kapitalbindningen i terminallagren med omkring 680 000 kronor. Kapitalbindningen i terminallagren bör övervakas genom att mäta och sätta upp måltal i syfte att öka lageromsättningshastigheten på varje terminal.

Main title:Metoder för att minska kapitalbindningen i Stora Enso Bioenergis terminallager
Authors:Hansson, Erik
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:56
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Kapitalbindning, Lageromsättningshastighet, EOQ, Säkerhetslager, Terminallager
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-555
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-555
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Additional Information:
Deposited On:21 Jul 2010 14:56
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics