Home About Browse Search
Svenska


Haglund, Linnéa and Karlsson, Malin, 2010. Drivkrafter och barriärer för Green supply chain management inom offentliga organisationer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
518kB

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the driving forces and barriers which may exist at the implementation of green supply chain management (GSCM) within public organizations. Suggestions that may increase or reduce driving forces and barriers to public activities will also be provided, where such is found. The background of the study is that the public sector is such a major customer for many companies / providers, which makes the sector able to highly affect its suppliers. This essay is based on literature studies. The results showed that GSCM is a relatively unexplored area, especially applied on the public sector. Because of this, scientific assumptions have been made, with the help of general GSCM models which has been applied to public organizations. The conclusion is that the driving forces that can be applied to public organizations in particular, are the organization's desire to reduce costs, desire to reinforce / gain legitimacy, pressure from society, regulations and pressure from investors. The barriers that can be linked to public sector organizations are the risk of reduced legitimacy, lack of environmental information, knowledge and training, and regulations.

,

Syftet med denna uppsats är att analysera vilka drivkrafter och barriärer som kan finnas vid implementering av "green supply chain management" (GSCM) inom offentliga organisationer. Förslag kommer även att ges på åtgärder som kan öka eller minska drivkrafter samt barriärer för publika verksamheter, i de fall då sådana påträffas. Bakgrunden till studien är att den offentliga sektorn är en så pass stor kund för många företag/och leverantörer, vilket gör att sektorn i mycket stor utsträckning kan påverka leverantörerna. Uppsatsen är baserad på litteraturstudier och de resultat som erhållits visar på att området GSCM är relativt outforskat, speciellt applicerat på den offentliga sektorn. I och med det har vetenskapliga antaganden istället gjorts utifrån generella GSCM-modeller, vilka har applicerats på offentliga organisationer. Slutsatsen är att de drivkrafter som kan tillämpas på offentliga organisationer framför allt är organisationens önskan att reducera kostnader, önskan att stärka/vinna legitimitet, tryck från samhället, regleringar samt tryck från investerare. De barriärer som kan kopplas till offentliga organisationer är risk för minskad legitimitet, bristande miljöinformation, kunskap och utbildning samt regleringar.

Main title:Drivkrafter och barriärer för Green supply chain management inom offentliga organisationer
Authors:Haglund, Linnéa and Karlsson, Malin
Supervisor: Astner, Hanna
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:598
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:GSCM, miljö, drivkrafter, barriärer, offentliga sektorn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-518
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-518
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Jul 2010 09:33
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics