Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Elin, 2010. Majsensilage till växande lamm : konsumtion, sortering och tillväxt. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
270kB

Abstract

Efterfrågan av lammkött har ökat de senaste åren med följden att även produktionen har ökat. Trots detta produceras bara ca 40 % i Sverige av det som konsumeras. Detta kan delvis förklaras med att det är svårt att få ekonomisk vinning i lammproduktionen och det finns ett behov av forskning och rådgivning som underlättar för producenterna att få en bra produktion som både ger lönsamhet och en god djurvälfärd. I det vilda selekterar får ut de smakligaste och mest näringsrika delarna av växterna. Eftersom det fortfarande är vanligt med får ute på bete större delen av året finns det anledning att tro att det beteendet inte är helt bortavlat och det är även vad tidigare forskning visar på. Majs som foder, och då i synnerhet som majsensilage, har länge varit vanligt i andra länder och har också blivit vanligare i Sverige. Majsensilage har genom tidigare forskning med både nöt och får visat sig vara mycket lämpligt foder med högt innehåll av energi och lågt fiberinnehåll vilket underlättar konsumtionen. Det behövs dock mer kunskap om odling och skördetidpunkt i Sverige för att få fram ett lämpligt foder.

I den här studien ingick 46 lamm som delades på fem olika behandlingar med fullfoder. Fullfodren innehöll kraftfodren drank, rapskaka och korn samt majsensilage och/eller vallensilage. Två av fullfodren innehöll tidigt skördat majsensilage, 100 % majsensilage (E100) respektive 50 % majsensilage och 50 % vallensilage (E50) av grovfodret. Två andra fullfoder innehöll sent skördat majsensilage, 100 % majsensilage (L100) respektive 50 % majsensilage och 50 % vallensilage (L50) av grovfodret. Grovfodret i det femte fullfodret bestod av 100 % vallensilage (G100).

Syftet med studien var att studera lammens preferens för olika delar av majsensilaget och om preferensen och konsumtion påverkades av majsens utvecklingsstadium vid skörd eller vid en blandning med vallensilage. Syftet var även att se ifall de olika utvecklingsstadierna på majsen eller inblandningen av vallensilage hade någon inverkan på lammens tillväxt.

I studien kunde ingen tydlig skillnad ses på sorteringen mellan majsensilage med olika utvecklingsstadier. Skillnader fanns dock i sorteringen av behandlingarna med 50 % eller 100 % vallensilage (E50, L50 och G100) mot de med 100 % majsensilage (E100 och L100) där det i de förstnämnda behandlingarna fanns en större preferens för de större partiklarna. Det fanns ej några större skillnader i konsumtion mellan behandlingarna med majsensilage. För behandling G100 var dock konsumtionen tydligt mindre än för de andra. Det sent skördade majsensilaget gav en aningens högre lammtillväxt än det tidigt skördade men skillnaden var tydligast mellan behandlingarna med majsensilage mot behandling G100 där lammens tillväxt var lägre. Några egentliga slutsatser utifrån denna studie gällande skillnader i sortering, konsumtion och tillväxt mellan tidigt och sent skördat majsensilage kunde inte göras.

Main title:Majsensilage till växande lamm
Subtitle:konsumtion, sortering och tillväxt
Authors:Svensson, Elin
Supervisor:Helander, Carl and Johansson, Birgitta and Arnesson, Annika
Examiner:Axelsson, Helene
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:315
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:majsensilage, sortering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-125
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-125
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2010 10:39
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics