Home About Browse Search
Svenska


Hökby, Emmy and Lindstrand, Sofia, 2010. Ledarskapsstilar på ridskola. First cycle, G1E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
144kB

Abstract

REFERAT
Ledarskap är viktigt ur trivselsynpunkt för personal, därför är det viktigt att ta reda på vilken ledarskapsstil som används. Personalen har en stor betydelse för hur en ridskola fungerar och påverkar ridskolan ekonomiskt, genom att ha kontakt med elever och på så sätt generera kunder. Problemet är att man inte vet vilken typ av ledarskap som utövas på Sveriges ridskolor. Syftet var att ta reda på i vilken utsträckning som svenska ridskolechefer använder sig av de olika ledarstilarna demokratiskt-, auktoritärt- och laissez-faire ledarskap. Frågeställningen är då, till hur stor del som ridskolechefer använder sig av de olika ledarstilarna demokratiskt, auktoritärt eller laissez-faire (även kallad låt – gå – metoden) ledarskap på ridskolor i Sverige?
Femtio ridskolor valdes slumpvis ut från Svenska ridsportförbundets lista över ridklubbar i landet. Enkäten som sändes till ridskolorna utformades på så sätt att fem påståenden formulerades till varje ledarstil, det vill säga totalt femton påståenden. Dessa påståenden lades in i en enkät med en kryssruta efter varje påstående. Ridskolecheferna ombads att fylla i enkäten genom att sätta ett kryss vid de påståenden som stämde överens med deras ledarstil. Därefter skickades enkäten som en bifogad fil via mail till ridskolorna, där ridskolechefen ombads besvara enkäten och återsända denna via mail. Enkätsvaren sammanställdes i en tabell och i figurer.
Den genomsnittliga fördelningen av de olika ledarstilarna sammanställdes och visade att den auktoritära ledarstilen används till 23 %, den demokratiska till 53 % och laissez-faire till 24 %.
Dessutom kunde två grupper ses, som inkluderade ungefär hälften av ridskolecheferna. Dessa två grupper hade samma användningsfrekvens av de olika ledarstilarna. Bland de resterande ridskolecheferna varierade användandet av de olika ledarskapsstilarna mer, vilket gjorde att det inte gick att se något mönster. Slutsatsen är att det demokratiska ledarskapet är det som är använt till störst del, men att en kombination av de olika stilarna är vanligast.

Main title:Ledarskapsstilar på ridskola
Authors:Hökby, Emmy and Lindstrand, Sofia
Supervisor:Steninger, Åsa
Examiner:Esseen Söderberg, Marianne
Series:Hippologiskt examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:389
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:VY006 Equine Studies Programme - Riding Instruction 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:ridskolechef, ledarstil, personal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-298
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-298
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2010 11:42
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page