Home About Browse Search
Svenska


Carlberg, Stina, 2010. Tryckmätningsvojlock som ett pedagogiskt hjälpmedel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
213kB

Abstract

SUMMARY
The first and most basic skill a rider needs to learn is how to sit correctly in the saddle. This decides whether or not the rider will be able to follow the horse’s movements and use her riding aids in an efficient way. This correct seat is based on a straight line between the axis of the hip and heel. The seat must rest against the saddle with equal weight on both buttocks and the inside of the thighs. The rider should sit with a straight upper body, from this position the rider can fall into an incorrect position. This leads to an incorrect impact on the horse.
The research has yet established exactly how the rider's seat affects the horse or how problems in the position affect the pressure on the horse's back compared to the correct position. If more were known about the relationship it would be easier for both trainers, riders and ultimately for the horse. Today there are some ways to visualize riding to help the rider to improve her seat, for example mirrors and videotaping. It is difficult as a coach to correct an incorrect seat, because it assumes that the rider must change how he or she is accustomed to sit in the saddle. We need an objective tool that can help both riders and instructors to work with the seat.
The aim of this study was to evaluate the pressure mat as a pedagogic tool, and examine if the pressure mat increase the motivation of the rider to work with seat correction. There are two issues in the study. Does the pressure mat facilitate the rider’s understanding for its seat? Can you use a pressure mat as a pedagogical tool for seat adjustment?
In the present study a pressure mat has been used to study rider’s seat. The study included twelve different riders who all attended the first year of Strömsholms equestrian school. They all rode a standardized program, while pressure measurements under the saddle were recorded. After that, the rider got to sit on a pressure mat placed on an artificial horseback where she was instructed to adjust her riding posture. Simultaneously, she could follow her pressure pattern on a computer screen. The rider answered a pre-test enquiry concerning seat problems, effort of seat correction and motivation. This was followed by a post-test enquiry on their view of the pressure mat as a pedagogic tool.
The questionnaires were analyzed and compiled using Microsoft Excel 2007, t-tests and calculations of averages was carried out.
The result shows that the pressure mat can be a pedagogic tool, because the motivation of the riders to work with the seat was higher after the experiment. The differences were not significant, which may be because these riders were already highly motivated to work on their position. They also felt that it was easier to adjust to the correction instructions after they had sat on the pressure mat. Most riders also felt that they could bring the feeling they had on the AH up on the horseback and apply it there.
The results of the study are summarized in the following conclusions. The rider can increase their awareness of the pressure that the weights make on the horses back by using the pressure mat. Pressure mats can be used as a good pedagogic tool for both rider and instructor.

,

REFERAT
Det första en ryttare lär sig är hur man sitter korrekt i sadeln. Hur ryttaren sitter i sadeln påverkar hästen och ridningen och en välbalanserad och avspänd sits är grunden för all framgångsrik ridning. En korrekt sits är även viktigt för hur hästen rör sig. En obalanserad sits ger flera olika signaler hela tiden, vilket gör det svårare för hästen att förstå vad ryttaren menar.
Den grundsits i dressyr ”lodrät sits” som används bygger på att man ska kunna dra en rak linje mellan axel höft och häl. Sätet ska vila mot sadeln med lika mycket vikt på båda skinkorna och insidan av låren. Utifrån detta så kan man även se en hel del avvikande så kallade sitsfel, där ryttare som hamnar fel i sadeln. Detta leder till en inkorrekt inverkan på hästen.
Forskningen har ännu inte konstaterat hur ryttarens sits påverkar hästen eller hur olika sitsfel påverkar trycket på hästens rygg jämfört med lodrät sits. Om mer var känt om sambanden skulle det underlätta för både tränare, ryttare och på sikt även för hästen. Det är svårt att som tränare kunna rätta en inkorrekt sits, eftersom det utgår från att ryttaren måste ändra på hur han eller hon vant sig vid att sitta i sadeln. Det behövs ett objektivt mätredskap som både kan hjälpa elever och tränare att arbeta med sitsen.
Studiens syfte var att utvärdera tryckmätningsvojlocken som ett pedagogiskt hjälpmedel, samt undersöka om det var motivationshöjande för ryttare att varsebli hur tryckbilden påverkades av deras egen sits. Det finns två frågeställningar i studien. Kan man genom att se trycket mot hästryggen med hjälp av en tryckmätningsvojlock öka sin medvetenhet om sin sits? Kan man använda en tryckmätningsvojlock som pedagogiskt hjälpmedel vid sitskorrigering?
I den aktuella studien så användes en tryckmätningsvojlock som mäter viktfördelningen under hästens sadel. I studien ingick tolv försökspersoner, som alla gick första året på Ridskolan Strömsholms ridsportgymnasium. Varje person red ett program på en av Strömsholms skolhästar. Efter att de hade ridit programmet så fick ryttarna en avsutten övning på en artificiell hästrygg (AH) där tryckmätningsvojlocken placerats och direktkopplats till en dator. Med hjälp av instruktör fick ryttarna se hur tryckbilden förändrades då de hamnade mitt över hästen, mot hur den såg ut när de satt snett (AH övning). Sedan fick de rida samma program igen och slutligen fick de rida i tio minuter med instruktioner på marken.
Ryttarna fick svara på en enkät i tre delar, en del som de svarade på innan de red, en efter att de suttit på tryckmätningsvojlocken på AH, och en sista del efter att de hade ridit sista gången med instruktioner. Den första delen innehöll frågor om bland annat hur deras motivation att arbeta med sitsen var samt om de tyckte det var svårt att ta till sig instruktioner avseende sits. Del två inriktade sig på hur de upplevde det att sitta på tryckmätningsvojlocken. Sista delen innehöll frågor om de kunde överföra känslan på AH upp på hästen och om det blev lättare när de fick instruktioner.
Studien visar att tryckmätningsvojlocken kan vara ett bra pedagogiskt hjälpmedel, då motivationen hos en del av ryttarna att arbeta med sitsen var högre efter försöket. Skillnaderna var dock inte signifikant, vilket kan bero på att dessa ryttare redan var väl motiverade att arbeta med sin sits. Även förmågan att ta till sig sitskorrigeringsinstruktioner var lättare på vojlocken jämfört med på hästen. De tyckte även att det blev lättare att ta till sig korrigeringsinstruktioner efter att de hade suttit på tryckmätningsvojlocken. De flesta ansåg även att de kunde ta med sig känslan de hade när de satt rakt på tryckmätningsvojlocken upp på hästen
Resultatet av studien sammanfattas i följande slutsatser. Man kan med hjälp av att se trycket som vikten orsakar öka sin medvetenhet kring sin sits. Tryckmätningsvojlocken kan i framriden bli ett bra pedagogiskt hjälpmedel för både ryttare och instruktör.

Main title:Tryckmätningsvojlock som ett pedagogiskt hjälpmedel
Authors:Carlberg, Stina
Supervisor:Stalfelt, Annika
Examiner:Esseen Söderberg, Marianne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K7
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:ryttarens sits, sitskorrigering, ryttarens motivation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-299
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-299
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2010 12:51
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page