Home About Browse Search
Svenska


Heimann, Anna and Stenmo, Catharina, 2010. Kreativ lek : gestaltningsförslag i Reggio Emilias anda. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Bakgrunden till detta kandidatarbete är att förskolan Rida Ranka i Lund, hade en förfrågan om att få hjälp med sin utemiljö. Förskolan arbetar efter pedagogiken Reggio Emilia och personalen ville att gestaltningen av utemiljön skulle knyta an till pedagogiken.
Syftet med arbetet har varit att utarbeta idéer för utformning av barns utemiljö. Dessa idéer har utvecklats till sju "rum" eller rumsliga ytor med olika teman inspirerade av Reggio Emilia-pedagogiken. Målet med detta arbete blev således att hitta en gestaltning som både fungerar på denna specifika plats och med den pedagogik som förskolan har.
Metoden har bestått i att på plats samtala med personalen på förskolan och göra fotodokumentation av utemiljön inför arbetet. En enkät skickades till förskolan med frågor rörande utemiljön. Svaren har varit viktiga och har legat till grund för vårt gestaltningsförslag. Vi har studerat bland annat litteratur i ämnet Reggio Emilia författad av pedagogikens svenska föregångare Karin Wallin. Dessutom har vi besökt BUS (Barn- och ungdomssjukhuset) i Lund och fick ta del av den plan som ligger till grund för deras kreativa utemiljö anpassad för barn.
Avgränsningen har varit att vi gjort ett specifikt gestaltningsförslag till en förskola som arbetar efter Reggio Emilia pedagogik.
Ett av de viktigaste grundelementen inom pedagogiken Reggio Emilia är att barn ses som kompetenta människor med över hundra olika "språk" och uttryckssätt. För att inte sätta för snäva gränser kring barnen och beröva dem deras uttryckssätt, vill denna pedagogik skapa en kreativ miljö där barnen kan utveckla sina "hundra språk". Det handlar om att de vuxna ska observera barnens sätt att ta sig an problem och vägleda vid behov. Loris Malaguzzi, som är Reggio Emilia-pedagogikens "fader", uttrycker sig så här i boken Exemplet Reggio Emilia: "Handens och huvudets lärande ska föras samman, forskande och företagande hör ihop, teori och praktik är en helhet"
Inom Reggio Emilia-pedagogiken anser man att miljön är lika viktig som pedagogerna och barnen själva. Man talar om de "tre pedagogerna". Miljön utgörs främst enligt litteraturen av inomhusmiljön där bland annat ateljén och piazzan är viktiga inslag. Här uppmuntrar man barnens bildspråk och dialog till att utvecklas på flera olika sätt. Vi har hämtat inspiration från bland annat Reggio Emilia-pedagogikens inomhusmiljö för att arbeta fram idéer till rumsliga ytor för utomhusmiljö. De rumsliga ytorna eller "rummen" realiserar vi i vårt gestaltningsförslag. Dessa "rum" ska även kunna tillämpas på andra förskolors utemiljö med andra pedagogiska inriktningar där den kreativa leken, liksom hos Reggio Emilia-pedagogiken, får stort utrymme.

Main title:Kreativ lek
Subtitle:gestaltningsförslag i Reggio Emilias anda
Authors:Heimann, Anna and Stenmo, Catharina
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Thorpert, Petra
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY006 Horticultural Management Programme - Garden Design 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:utemiljö, barn, Reggio Emilia, rum, rumslighet, kreativitet, förskola
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-268
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-268
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2010 06:38
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics