Home About Browse Search
Svenska


Salomonsson, Anna, 2018. Social dynamik hos driller (Mandrillus leucophaeus) samt utvärdering av ny berikning innefattande problemlösning på Parken Zoo. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Drillen är en starkt hotad primatart från Afrika som behöver insatser från bland annat djurparker för att bevaras. Primater är bland de svåraste djuren att hålla i djurpark. De är intelligenta djur som är känsliga för besökare och behöver sysselsättning för att undvika att de blir uttråkade och utför onormala beteenden. De har även sociala behov som kan vara svåra att tillfredsställa då de ofta hålls tillsammans med färre individer än vad de hade gjort i det vilda.

Det fanns två syften med studien. Den ena var att ge Parken Zoo, djurparken studien genomfördes på, en bättre förståelse för hur den sociala dynamiken såg ut hos deras driller då de hade en ny ung hane som tillkommit i gruppen av två honor. Den andra var att undersöka om en berikning som kan lösas med verktyg kan vara lämplig för att höja välfärden för djuren, i och med att det inte var genomsökt hos den här arten.

För att undersöka det här utfördes en experimentell studie som undersökte om djuren betedde sig olika under olika tider av dagen, samt hur djurens sociala relationer såg ut. Hur mycket djuren befann sig i olika delar av sin inhägnad undersöktes också. Slutligen undersöktes hur drillerna tog sig an en berikning som var menad att ge djuren ett problem som kunde lösas genom att använda sig av ett verktyg. Det gjordes genom att ge dem en ihålig bambu med fruktmos instoppat, där en pinne sattes in för att uppmuntra att djuren använder den för att få ut fruktmoset.

Resultatet visade att djuren hade betydligt fler negativa sociala interaktioner än positiva, där honan Kapi oftast blev attackerad av de andra två djuren, vilket tyder på att den sociala
dynamiken var dysfunktionell i gruppen. Speciellt intressant var att djurens beteenden skilde sig mellan individer, där framförallt honan Kapi födosökte som mest när den unga hanen Nepo rörde sig som minst, där Kapi utförde de flesta onormala beteendena mitt på dagen när Nepo var som mest aktiv. Det tolkades som att främst Kapi påverkades negativt av hanen och försökte undvika honom.

Det fanns två faktorer som delvis kan förklara den höga förekomsten av negativa sociala beteenden. För det första hade Nepo påbörjat könsmognad när den här studien genomfördes, där det är vanligt att hanar blir mer aggressiva mot honor. För det andra var honorna troligen i brunst, vilket innebär hormonella ändringar som kan ha orsakat oro och aggressivitet både mellan honor, men kan även ha inneburit att Nepo hade hög motivation att para sig med dem. Det kan ha orsakat mycket av de aggressiva beteende mot honorna, främst Kapi som troddes vara i högbrunst.

Bevarandearbeten kräver att djuren reproducerar och beter sig naturligt, då det är ett långsiktigt arbete som förhoppningsvis leder till att djur en dag ska kunna återinföras i det vilda. Därmed är det viktigt att försöka främja positiva sociala beteenden, då oförändrade förhållanden kan innebära långvarig stress som kan orsaka hälso- och reproduktionsproblem. Då träning med positiv förstärkning har visat på förbättrade sociala förhållanden mellan individer hos flera primatarter, samt kan även förbättra djurens förhållande till djurskötarna rekommenderas det som en åtgärd.

Vad gäller hur djuren rörde sig i hägnet använde de mest den största delen av inhägnaden. Kapi noterades aldrig i bakhägnet då hon oftast jagades bort därifrån. Det kan vara problematiskt då det var en av få platser undanskymda från besökare. Det kan därmed vara bra ifall besökare har begränsad tillgång till att se inomhushägnet, för att förebygga aggressivitet och stress.

Slutligen visade resultaten om berikningen att djuren inte använde verktyg. Troligen var det för lätt att bryta upp bambun med hjälp av deras tänder och händer för att andra lösningar skulle behövas undersökas. En robustare berikning hade behövts. Det går inte att säga om drillerna är förmögna att använda verktyg eller inte, men det är möjligt att berikningar som kräver verktyg inte är bra anpassade efter hur drillen löser problem i det vilda och är ett intressant område för framtida forskning.

Däremot har bra effekter såsom minskade onormala beteenden samt förbättrade sociala relationer har setts när primater får problemlösande berikningar. Därmed bör djuren få en utökad variation och tillgång till ett flertal sådana berikningar, med mål att stimulera dem kognitivt och främja positiva sociala beteenden, samt att det kan göra att djuren använder hägnet mer om de sprids ut i olika hägndelar.

,

Keeping primates is one of the greatest challenges a zoo can face. Beside appropriate foraging opportunities, primates are very dependent on social bonds and cognitive stimulation, and on top of this often are sensitive to the intensity of visitors. This study was conducted at Parken Zoo where they keep three individuals of the endangered species drill (Mandrillus leucophaeus). One of the aims of this study was to study the social dynamics of the animals as a new male was added to the group of two females one year prior to this study. This was done by observing behaviours and their utilisation of enclosure spaces. The other aim was to evaluate an enrichment demanding problem solving coupled with the possibility of tool use.

The results indicate a social dysfunction as the frequency of antagonistic behaviours was much higher than prosocial behaviours, where one female was particularly targeted by the other two individuals. This female spent a considerable amount of her time on a specific shelf within the main enclosure and was not allowed into the back enclosure. The male was reaching sexual maturity at the time of the study, which probably caused lot of the observed negative social- and stress related behaviours. Based on the low frequency of positive social interactions it is hypothesised that the individuals lacked the social support that is an integral part of a highly gregarious animal like the drill.

Little data was acquired about the enrichment. No tool use was observed in this study as all animals quickly learned a method of breaking the enrichment by biting it and then pried it open with their hands. As the enrichment was too easy to break no assumptions regarding the drills’ ability to use tools could be made, but it is possible it was not a suitable enrichment for the species. As problem solving is a natural part of a primate’s life it is important to investigate these kinds of enrichments further.

This study demonstrates the complicated social needs of a primate who naturally lives in large social groups. As it can be hard or even impossible to keep natural group sizes in zoos, it is important to find ways to promote and stimulate positive social interactions. Training with positive reinforcement could be one option as it can give social and cognitive stimulation, as well as having beneficiary effects on the behaviours between the individuals. The difficulties and needs of making appropriate enrichment that are cognitively challenging are also discussed as it may be one of the most important tools for primate welfare.

Main title:Social dynamik hos driller (Mandrillus leucophaeus) samt utvärdering av ny berikning innefattande problemlösning på Parken Zoo
Authors:Salomonsson, Anna
Supervisor:Lundin, Lisa and Nilsberth, Louise
Examiner:Loberg, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:765
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:driller, Mandrillus leucophaeus, social dynamik, primater, berikning, djurpark, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10486
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:28 May 2019 12:49
Metadata Last Modified:29 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page