Home About Browse Search
Svenska


Strannermyr, Sofie, 2018. Hantering av hundar enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter : analys av polismyndighetens arbete. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
420kB

Abstract

The county administrative boards will take over the responsibility for the law on supervision of dogs and cats from the police authority from the 1st of June 2018. The purpose of this law is to prevent that dogs and cats cause damage or other inconveniences. However, only one paragraph discusses cats, and therefore this study will focus on dogs. The law on supervision means that if someone fails in the supervision of their dog, the county administrative board can decide on a restriction or disposal of the dog. The aim of this study was to describe and analyze the police authority’s previous work related to the law on supervision, focusing on the different causes for decisions and the possible effects that the decisions can have on the welfare of the dogs. The results show that after a report, the most common decision was to send out a letter with information about the law on supervision. The results also show that there was a connection between the owner’s capability of preventing the dog from causing damage or inconvenience again, and the severity of the decision from the police authority. The results also indicate that decisions related to the law of supervision may have negative effects on dog welfare, i.e. when dogs are taken in custody this can result in experiences of stress or fear in the dog.

,

Den 1 juni 2018 kommer länsstyrelsen ta över polisens djuruppgifter och detta inkluderar bland annat ansvaret för lagen om tillsyn över hundar och katter. Tillsynslagen är till för att hindra att hundar och katter orsakar skada eller andra olägenheter, men bara en paragraf behandlar katt och därför fokuserar detta arbete enbart på hundar.

Tillsynslagen innebär att om någon brister i tillsynen över sin hund så kan Länsstyrelsen kunna besluta om ett föreläggande eller ett omhändertagande. Ett föreläggande kan bland annat innebära koppeltvång, munkorg eller att tomten ska stängslas in. Om inga mindre åtgärder är rimliga för att förebygga att hunden orsakar nya skador eller olägenheter så kan Länsstyrelsen besluta om ett omhändertagande. Vid ett omhändertagande kommer hunden först att hamna på ett hundstall för att sedan veterinärundersökas. Veterinärundersökningen genomförs för att undersöka ifall det finns fysiska anledningar till de oönskade beteendena som smärta eller sjukdom. Utöver veterinärundersökningen genomförs ett mentaltest för att undersöka hur hunden reagerar i olika situationer. Mentaltestet genomförs av en besiktningsman från Polisen. När utredningen av hunden är klar beslutar sedan Länsstyrelsen om hunden ska komma tillbaka till ägaren, säljas, skänkas bort eller avlivas.

Många människor är rädda för hundar men oftast är denna rädsla kopplat till olika raser snarare än alla hundar generellt. Ett vanligt missförstånd bland ägare är att hundens aggressivitet är kopplat till att klättra i rang, men forskning stödjer inte detta påstående utan fler studier visar snarare på att hundens aggressivitet oftast beror på rädsla, sjukdom eller smärta.

Syftet med studien var att beskriva och analysera polismyndighetens tidigare arbete med tillsynslagen med avseende på underlag till olika beslut och eventuella effekter detta kan ha på hundarnas välfärd. Resultatet visade att det vanligaste beslutet efter en anmälan var ett brev med information om tillsynslagen. Resultatet visade också att en gemensam faktor som inverkar på beslutet är hundägarens förmåga att förhindra att liknande händelser sker igen. Resultaten indikerar även på att hundarnas välfärd kan påverkas negativt i ärenden relaterade till tillsynslagen, speciellt i ärenden som leder till omhändertagande där hunden riskerar att uppleva stress och rädsla i flera inkluderade moment.

Main title:Hantering av hundar enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Subtitle:analys av polismyndighetens arbete
Authors:Strannermyr, Sofie
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Anderson, Claes
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:764
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, farliga hundar, omhändertagande av hundar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10468
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10468
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2019 05:57
Metadata Last Modified:21 May 2019 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics