Home About Browse Search
Svenska


Michold, Maria and Åström, Jessica, 2018. Skogsskötselåtgärders påverkan på risväxter i Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
531kB

Abstract

Brukandet av skogen har länge påverkat landskapet i riktning mot tätare och yngre skogar med minskad artdiversitet. Många risväxter har viktiga funktioner i ekosystemet som t.ex. födokällor, men har också ekonomiska och rekreationsmässiga värden. Det här arbetet syftar till att analysera huruvida gallring och slutavverkning i barrdominerad skog påverkar täckningen av risväxter på kort sikt. Arbetet baserades på data från Riksskogstaxeringen som delades upp på fyra landsdelar. Påverkan studerades på blåbär (Vaccinium myrtillus L.), lingon (Vaccinium vitis-idaea L.), ljung (Calluna vulgaris L.) och kråkbär (Empetrum nigrum L.).

Vår studie visade att skogsskötselåtgärder påverkar täckningen av risväxter olika beroende på art, åtgärd och geografisk placering i landet. Täckningen av blåbär minskade signifikant efter slutavverkning i alla studerade landsdelar. Lingon minskade efter gallring i norra Norrland medan ljung ökade efter slutavverkning i Svealand, Götaland och totalt i Sverige. För kråkbär visades ingen signifikant skillnad efter åtgärd. Slutavverkning visades ha större påverkan på risväxternas täckning än gallring. Resultatet tyder också på att förändringen inte har någon genomgående gradient mellan landsdelar

,

For a long time, silviculture has affected the landscape towards denser and younger forests with decreased species diversity. Many dwarf shrubs have important functions in the ecosystem e.g. as food source, but also economic and recreational values. The aim of this study was to analyze if thinning and final felling affect the coverage of dwarf shrubs in coniferous forests on a short-term basis. The study was based on data from the National Forest Inventory (NFI) in Sweden which we divided into four regions. The effects was studied on bilberry (Vaccinium myrtillus L.), lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.), common heather (Calluna vulgaris L.), and black crowberry (Empetrum nigrum L.).

Our study showed that silvicultural measures affect the coverage of dwarf shrubs differently depending on species, measure and geographical location. The coverage of bilberry decreased significantly after final felling in all regions. For lingonberry there was a significant decrease after thinning in the northern Norrland. Common heather increased significantly after final felling in Svealand, Götaland and in Sweden as a whole. For black crowberry no significant impact was found. Final felling was shown to have a bigger impact on the coverage of dwarf shrubs than thinning. The result also indicates that there is no gradient in the affect between regions.

Main title:Skogsskötselåtgärders påverkan på risväxter i Sverige
Authors:Michold, Maria and Åström, Jessica
Supervisor:Rudolphi, Jörgen
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:20
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:gallring, slutavverkning, fältskikt, riksskogstaxeringen, boreal skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10448
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10448
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 May 2019 13:04
Metadata Last Modified:15 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics