Home About Browse Search
Svenska


Nilssen Klinga, Magnus and Ramstedt, Cassandra, 2018. Inverkan av trädkaraktärer på överlevnad och tillväxt hos 17 trädarter i orörd tropisk regnskog på Borneo. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
463kB

Abstract

Träd och växter har genom tiderna utvecklat olika strategier för att konkurrera om överlevnad och reproduktion. Att vara konkurrenskraftig ur en ekologisk aspekt medför ofta en trade-off som gör arten mindre konkurrenskraftig ur en annan. Denna studie har undersökt samband mellan egenskaper hos 17 trädarter växandes i orörd tropisk regnskog i Sabah, Borneo. Vidare undersöktes även om veddensitet kunde användas som prediktion för trädens funktionella karaktärsdrag så som tillväxt, mortalitet samt inväxt. För att ytterligare fördjupa förståelsen för dessa egenskaper och hur de samspelar med varandra analyserades även korrelation mellan tillväxt, mortalitet och inväxt. Analyser har gjorts för samtliga arter inom urvalet samt för endast familjen Dipterocarpaceae. Samtliga analyser som berörde densiteten gav insignifikanta samband, men tydligast var kopplingen till inväxning. För denna studie kunde således inte densiteten ge en bra prediktion för mortalitet, tillväxt eller inväxning. Dock påträffades signifikanta mönster som stödjer att det finns en trade-off mellan tillväxt och mortalitet. En art, Shorea inappendiculata, noterades som outlier vilken påverkade regressionen. En negativ trend påträffades för korrelationen mellan tillväxt och inväxning samt mortalitet och inväxning. Vid analys utan Shorea Inappendiculata blev trenden för inväxning och mortalitet istället positiv. Vid regressionsanalys med kvadratiskt samband var denna relation dessutom signifikant.

,

Through time, trees and plants have been evolving different strategies to compete for survival and reproduction. To be competitive in one ecological aspect, species often experience a trade-off, making them less competitive in another. This study examined the relationship between traits in 17 tree species growing in an undisturbed tropical rainforest in Sabah, Borneo. Furthermore, the study also examined if wood density could be used to predict functional traits of trees, such as growth, mortality and ingrowth. Analyses were made for all species in the selection, as well as for exclusively species from the Dipterocarpaceae family. Analyses concerning wood density all proved to have insignificant relations, though the clearest correlation was with ingrowth. Hence, wood density was inappropriate for prediction of mortality, growth and ingrowth in this study. However, significant relations were found between growth and mortality, which supports the existence of a trade-off. One species in particular, Shorea inappendiculata, was identified as an outlier which affected the regression. A negative relation was found between growth and ingrowth as well as between mortality and ingrowth. Although when Shorea inappendiculata was excluded from the analysis, the correlation turned positive. When analysis was performed with quadratic regression, the relationship turned out to be significant.

Main title:Inverkan av trädkaraktärer på överlevnad och tillväxt hos 17 trädarter i orörd tropisk regnskog på Borneo
Authors:Nilssen Klinga, Magnus and Ramstedt, Cassandra
Supervisor:Lussetti, Daniel and Axelsson, Petter
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:16
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:Dipterocarpaceae, life-history traits, mortality, relative growth, trade-off, ingrowth rate
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10355
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10355
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2019 09:02
Metadata Last Modified:19 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page