Home About Browse Search
Svenska


Kingstad, Victor and Tovedal, Mårten, 2018. Återväxtkontroll med drönare : utvärdering av möjligheter och problem. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Återväxtkontroller genomförs för att tillgodose de krav som lag och skogsägare ställer på återbeskogning. Kontrollerna som idag genomförs manuellt i fält bör gynnas av en automatisering och digitalisering för att minska kostnaderna. I studien har bilder tagits med hjälp av en drönare från olika höjder och med cirklar motsvarande olika stora areor markerade på marken. Därefter inventerade testpersoner provytorna för att skapa ett underlag till en kontroll av identifieringsmöjligheterna för plantorna. Resultaten kontrollerades mot det facit som författarna upprättat vid manuell inventering i fält innan bilderna togs. Samband mellan identifierade plantor och dess höjd samt växtplats undersöktes för att motivera för och emot användningen av metoden på åtgärdsobjekt av olika ålder och markberedningstyp. Påverkan på arealangivelserna som uppstår då drönaren visar fel flyghöjd, har stor kameravinkel eller om marklutningen är stor beräknades. Felmarginalerna som togs fram användes sedan för att utvärdera rimligheten i att använda drönare givet de fel i vinkel och flyghöjd som uppskattades från de tagna bilderna. Resultat efter modellerad drönarintegrerad inventering pekar på möjlighet till effektivisering för återväxtkontroller.

,

Regrowth-controls are utilized for meeting the demands stated by law, and forest owners themselves regarding reforestation. Today the controls are done manually in the field and should therefore be favored by implementing automatization and digitalization to reduce costs. The study use images taken using a drone from different heights and circles corresponding to different areas that are highlighted on the ground. More or less experienced image interpreters then interpret the images, collecting data which is used to evaluate the possibility of finding seedlings. The results are then compared to the results of the inventory carried out in the field by the authors before the images were taken. Correlation between the seedlings tendency to be discovered, and their height and locus were examined to motivate the use, or not, of the method in different scarification types and seedling ages. The effect on area that an error in flying height, camera angle or ground slope has, were theoretically calculated. The results were then used to evaluate the plausibility of using drones given the error in camera angle and flying height estimated from the images taken. Results from the modeled drone integrated plant inventory methods point to a possible prospect of streamlining the regrowth-control by implementing drones.

Main title:Återväxtkontroll med drönare
Subtitle:utvärdering av möjligheter och problem
Authors:Kingstad, Victor and Tovedal, Mårten
Supervisor:Bohlin, Jonas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:15
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:återväxtinventering, drönare, inventering, gimbal, bildtolkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10353
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10353
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2019 08:47
Metadata Last Modified:29 May 2020 11:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics