Home About Browse Search
Svenska


Awad, Shadia, 2018. Blueprint for cultivation of Jute Mallow (Corchorus olitorius) under Swedish conditions. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Investigations were carried out in order to develop a natural science and social science approaches for introduction of new vegetable crops to the Swedish market and to meet the demographic changes in the society. The focus is on developing preliminary baselines for cultivation of jute mallow, a vegetable crop usually used in Middle East food culture. Within the frame of natural science approach, crop cultivation as affected by two different commercially available substrates, Mediterranean peat substrate (MPS) and vegetable peat substrate (VPS) and two different fertilizers, organic cow manure (CM) or synthetic fertilizers (NPK) were evaluated. In a pilot experiment in the greenhouse, each substrate was subjected to three different treatments; (1) control treatment with only substrate and no addition of either CM or NPK, (2) treatment with substrate and CM and (3) treatment with substrate and NPK. Each treatment consisted of four replicates and the experiment was conducted in three blocks. Effect of the treatments on plant development was judged using the BBCH scale. Plant height, leaf area, biomass measurements and nutrient content in leaves and substrate were also included as evaluation parameters. The results indicated that seed germination in MPS was faster compared to VPS, while side shoot development and plant height were higher in VPS. Higher plant height was recorded in the MPS treatments with either CM or NPK compared with the control treatment. Plant height in the control treatment with VPS surpassed plant height in amending VPS with either cow manure or NPK. Fresh biomass of leaves and stem was higher in all VPS treatments compared with the control treatment with MPS or the treatment with MPS and CM. In the contrary, the control treatment with MPS and MPS with CM indicated higher root biomass compared with all other treatments. Nutrient analyses of the substrate at harvest indicated higher amount of ammonium compared with nitrate in all the treatment, except for MPS treatment with NPK. Social science approach performed by a survey showed that consumers prefer to buy fresh jute mallow and they were interested in the quality and source of the importing product. Wholesale stated that introduction of jute mallow cultivation will attract many Swedish consumers. Results showed also that growers need knowledge and information of jute mallow cultivation, production, profits, and marketing and 20% of the growers were interested to be the first who grow jute mallow.

,

Syftet med arbetet är att utveckla en vetenskaplig och en social basplan för införande av nya grödor till den svenska marknaden och för bemötande av de demografiska förändringarna i samhället. Fokus är på utveckling av preliminära baslinjer för odling av jute mallow, en välkänd och vanligt förekommande grönsak i mellanösterns matkultur. Effekten av två olika kommersiellt tillgängliga substrat, medelhavsjord (MPS) och grönsaksjord (VPS) och två olika gödselmedel, organisk kogödsel (CM) och syntetiskt gödselmedel (NPK) på planttillväxt och skörd utvärderades. I ett pilotförsök i växthus utsattes varje substrat för följande behandlingar; (1) kontrollbehandling med endast substrat och ingen tillsats av varken CM eller NPK, (2) behandling med substrat och CM och (3) behandling med substrat och NPK. Varje behandling omfattade fyra replikat och försöket utfördes i tre block. Behandlingseffekt på planttillväxt och utveckling bedömdes med hjälp av BBCH-skalan. Planthöjd, växtbiomassa, bladyta, och näringsinnehåll i blad och i substrat utvärderades också i försöket. Resultaten visade att förgroning var snabbare i MPS jämfört med VPS, medan sidskottsutvecklingen och planthöjden var högre i VPS jämfört med MPS. Högre planthöjd indikerades i MPS behandlingar med NPK eller CM jämfört med kontrollbehandlingen.

Planthöjden i kontrollbehandlingen med VPS överträffade planthöjden i VPS behandling både med CM och med NPK. Alla VPS-behandlingar hade högre blad- och stambiomassa samt bladyta jämfört med kontrollbehandlingen med MPS och MPS med CM. Däremot indikerade kontrollbehandlingen med MPS och MPS med CM högre rotbiomassa jämfört med alla andra behandlingar. Näringsämnesanalyser av substratet vid skörden indikerade högre mängd ammonium jämfört med nitrat i alla behandlingar förutom i behandling med MPS och NPK. Den socialvetenskapliga delen av arbetet utfördes i form av enkätundersökning visade att konsumenter föredrog att köpa färsk jute mallow och de var intresserade av kvaliteten och källan till den importerande produkten. Grossisten visade intresse för odling av jute mallow och uppgav att introduktion av grödan till svensk marknad kommer att locka många svenska konsumenter. Resultaten visade också att odlarna behöver kunskap och information om jute mallows odling, produktion, vinst och marknadsföring och 20% av odlarna var intresserade av att vara de första som odlar jute mallow.

Main title:Blueprint for cultivation of Jute Mallow (Corchorus olitorius) under Swedish conditions
Authors:Awad, Shadia
Supervisor:Khalil, Sammar and Alsanius, Beatrix
Examiner:Carlsson, Georg
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM005 Agroecology - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Mediterranean peat substrate, vegetable peat substrate, BCCH scale, plant biomass, leaf area, fertilizers, cow manure, NPK
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10310
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10310
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:English
Deposited On:27 Mar 2019 08:33
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics