Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Jakob and Johansson, Martin, 2018. Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna
mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor.

Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. För att uppnå
ekonomisk bärkraft i sin produktion är det viktigt att hålla byggkostnaderna på en rimlig
nivå men även att de löpande kostnaderna för arbete och strömaterial inte är för höga. Vi
tyckte därför att det var relevant att jämföra inhysningssystemen liggbås och
djupströbädd med varandra.

I arbetet har vi bland annat tagit fram planlösningar för ett liggbåsstall och ett
djupströstall, räknat ut både investeringskostnaderna för de båda stallarna, samt även de
löpande kostnaderna med anledningen av att åtgången på strömaterial blir större för ett
djupströstall än för ett liggbåsstall.

För att komma fram till våra resultat har vi besökt aktiva lantbrukare med
dikoproduktion för att ta del av deras erfarenheter och tankar. Vi har sedan analyserat
olika planlösningar samt ritat vad vi anser vara en genomtänkt planlösning. För att
kunna uppskatta investeringskostnaden vid en nybyggnation av de tilltänkta stallarna har
vi valt att ta in prisuppgifter och offerter på byggkostnaden från professionella
branschföretag inom stallbyggnation och stallinredning.

Vilket system som är bäst att investera i beror på den enskilda gårdens förutsättningar.
Om gården har tillgång till egen halm eller ej så förändrar det kalkylen väsentligt. För
många producenter är det inte bara investeringskostnaden som är det viktiga, utan även
vilken typ av stallsystem man kan tänka sig att arbeta i och som upplevs att för gårdens
förutsättningar ge bäst djurhälsa, och mest rationell gödselhantering med tanke på
växtodlingen.

,

The purpose of the study is to illustrate the differences between straw bed and cubicles
as a housing for cattle from an economic and construction point of view.

Interest in investing in cattle buildings has recently increased. In order to achieve
economic viability in its production, it is important to keep construction costs at a
reasonable level, but also that the current costs for work and litter are not getting too
high. We therefore thought it was relevant to compare cubicle housing with straw bed
housing.

In our work, we have found out how a good layout of a cow shed with straw bed or
cubicle can look like. We have made drawings of our ideas and then calculated the
investment cost for both the cow shed with cubicle and the cow shed with straw bed, and
that the litter costs due to the bedding material becomes larger for a straw bed than for
cubicles.

In order to make our results, we have visited active farmers with cattle production to
share their experiences. We have then collected price information from industry
companies in farm construction, to get a price picture for a building.

Which system best invests in depends on the individual farm conditions. If the farm has
access to its own straw or not, it changes significantly. To many farmers are not just the
investment cost important but also what kind of cow shed they can consider working in
and provide the best animal health, as well as the type of manure that is the most needed
in the crop rotation.

Main title:Inhysningssystem för dikor
Subtitle:en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor
Authors:Karlsson, Jakob and Johansson, Martin
Supervisor:Ascard, Kristina
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:dikor, stall, liggbås, djupströbädd, nötköttsproduktion, byggkostnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10309
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10309
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2019 14:08
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page