Home About Browse Search
Svenska


Edwang, Linnea and Sundkvist, Paula, 2018. Från normblind till medveten : hur Norra Skogsägarna arbetar för jämställdhet. First cycle, G2E. Umeåsj: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
196kB

Abstract

Jämställdhet är något som borde vara självklart i dagens samhälle och den generella uppfattningen är att Sverige ligger i framkant. Vad gäller jämställdhet i skogssektorn så har vi dock en lång väg kvar att gå då endast 17 % av de yrkesverksamma i den praktiska delen av det storskaliga skogsbruket är kvinnor. Skogssektorn är därmed en av de mest segregerade branscherna och kantas fortfarande av maskulina normer.

Ett företag som valt att profilera sig med sitt jämställdhetsarbete är Norra Skogsägarna, som 2016 mottog ett nationellt pris för sitt jämställdhetsarbete. Genom en fallstudie med kvalitativa intervjuer har en bild av hur Norra Skogsägarna jämställdhetsarbete är uppbyggt och vad det fått för effekter i de olika nivåerna i företaget skapats. Ledordet för jämställdhetsarbetet på Norra Skogsägarna är “ledningsstyrt”, där arbetet styrs från ledningen och stor vikt ligger vid chefernas roll att driva frågan i sina arbetslag. Genom att införa jämställdhetsutbildning, en generell för alla medarbetare och sedan en fördjupad utbildning för cheferna, har de lyft frågan på arbetsplatsen och lyckats skapa en medvetenhet för vilken typ av jargong de har och vilka normer vi rör oss kring i skogssektorn. Drivkraften bakom arbetet ligger i stor utsträckning i en vilja att förändra och påverka samhället, samtidigt som det anses nödvändigt för företagets överlevnad. Vår slutsats är att det är viktigt att jämställdhetsarbetet är ledningsstyrt samt att ledningens grundtanke är god, men att det krävs ett ökat fokus på maktbegreppet i alla led.

,

Equality should be a non-issue in these days and the general meaning is that Sweden is among the best in the world regarding gender equality. When it comes to forestry however, we still have a long way to go. Only 17 % of the people working in the practical part of the large scale forestry section are women and it is one of the most segregated businesses in Sweden, with heavy emphasis on masculinity and masculine norms.

Norra Skogsägarna is one of the companies who has chosen to label themselves as one who works intensely with gender equality and that resulted in them being awarded a national prize for working towards gender equality in 2016. By doing a case study on Norra Skogsägarna, using qualitative interviews, a general understanding has been established in how the company works with gender equality and what effects it has had in the different levels in the company. The keyword in Norra Skogsägarnas gender equality interventions is “conduit controlled” which means that they put great emphasis on the rolls of leaders in the company. By introducing education in gender equality to all the employees, first a general one and then an enhanced one for the leaders, Norra Skogsägarna has created an awareness for the type of jargon they have at the company and the norms that exist. The work is driven by a will to affect and change the society, and is at the same time seen as essential for the survival of the company. Our conclusion is that it is important that the gender equality interventions are conduit controlled. The CEOs idea is good but the concept of power needs more focus throughout the organization.

Main title:Från normblind till medveten
Subtitle:hur Norra Skogsägarna arbetar för jämställdhet
Authors:Edwang, Linnea and Sundkvist, Paula
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:8
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:kvalitativa intervjuer, fallstudie, könskodning, maktfördelning, skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10206
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10206
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2019 11:13
Metadata Last Modified:20 Feb 2019 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics