Home About Browse Search
Svenska


Pohja, Vera and Stenudd, Josefine, 2018. A report on the adherence to the infection control plan in a Swedish ruminant clinic : an observational study. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Adhering to infection control routines in veterinary clinics plays a vital role in stop-ping the spread of communicable diseases and reducing the likelihood of the spread of antibiotic resistance. There are many simple steps, including disinfecting hands and wearing protective aprons and gloves, which one can take to protect oneself, one’s patients, and one’s community from dangerous pathogens. The aim of this study is to assess the level of compliance with basic infection control routines in a Swedish ruminant clinic.
In order to examine the compliance levels, an observational study was conduct-ed at the Ruminant Medicine and Veterinary Epidemiology Clinic in Uppsala, Sweden. The study included staff members, students, and visitors. The study also set out to note miscellaneous areas of the clinic that may need improvement.
The results showed that there is progress to be made when it comes to compliance with basic infection control routines, including hand disinfection, glove use, protective apron use, having hair up/short, shoe changes, boot cleaning, and having forearms free from jewellery. The observations assessed the routines when entering and exiting both the clinic and examination rooms. Noteworthy findings included that only 24% of the staff, 41% of the veterinary nursing students, 23% of the clinic’s veterinary students, 57% of other veterinary students, and 10% of the visitors disinfected their hands when entering the clinic, giving an average compliance of 31% for this routine. In addition, there were many areas of the clinic that could use improvement, including the cleaning and disinfection of common areas and shoes provided for students and visitors, and the layout of the infection control barriers.
More encompassing studies would need to be made in order to provide solutions to the lack of compliance, for instance educational interventions and incentives, but this study is an important step for the clinic in improving its adherence to infection control protocols.

,

Att följa hygienrutiner på veterinärkliniker är en viktig del i att förhindra spridning-en av smittsamma sjukdomar och minska sannolikheten för spridning av antibiotikaresistens. Det finns många enkla åtgärder, bland annat att desinficera händerna och ha skyddsförkläden och handskar, som en kan använda för att skydda sig själv, sina patienter, och samhället från farliga patogener. Syftet med denna studie är att bedöma nivån av följsamhet till basala hygienrutiner på en svensk idisslar-klinik.
För att undersöka denna följsamhet genomfördes en observationsstudie vid Institutionen för idisslarmedicin och epidemiologi (IME-kliniken) i Uppsala, Sverige. Studien omfattade personal, studenter, och besökare. I samband med studien gjordes dessutom ett försök att uppmärksamma olika delar av kliniken som kan behöva förbättras.
Resultaten visade att förbättringar bör göras när det gäller följsamhet till basala hygienrutiner, inklusive handdesinfektion, handskanvändning, skyddsförkläde, att ha håret uppsatt/kort, skobyten, stövelrengöring, och att ha armarna fria från smycken. Observationerna bedömde rutinerna när individer gick in och lämnade både kliniken och undersökningsrummen. Ett anmärkningsvärt resultat var att endast 24% av personalen, 41% av djursjukskötarstudenterna, 23% av klinikens veterinärstudenter, 57% av övriga veterinärstudenter och 10% av besökarna desinficerade händerna när de gick in till kliniken, vilket innebar en genomsnittlig följsamhet på 31% för denna rutin. Dessutom fanns det många delar av kliniken som skulle kunna förbättras, inklusive rengöringen av gemensamma utrymmen och skor som tillhandahålls för studenter och besökare, samt utformningen av hygien-slussarna.
Mer omfattande studier skulle behöva göras för att hitta lösningar till bristen på följsamhet, exempelvis utbildningsinterventioner och incitament, men denna studie är ett viktigt steg i klinikens mål att förbättra följsamheten till hygienrutiner.

Main title:A report on the adherence to the infection control plan in a Swedish ruminant clinic
Subtitle:an observational study
Authors:Pohja, Vera and Stenudd, Josefine
Supervisor:Johansson, Todd
Examiner:Pedersen, Anja
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:18
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:infection control, health care-associated infections, compliance, ruminant clinic, hygiene
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10141
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:17 Jan 2019 10:25
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics