Home About Browse Search
Svenska


Bore, Caroline and Edefall, Linda, 2010. Resultat vid treårstest och kvalitetsbedömning för avkommor födda i stimulanspaketet år 2000 - 2004. First cycle, G1E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
85kB

Abstract

Avelsföreningen för den Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, instiftade år 1999 ett s.k. stimulanspaket för treåriga ston då de erhållit diplom under treårstest. Stimulanspaketet innebär att stoets ägare erbjuds rabatter och förmåner på betäckningskostnader det året stoet är tre år alternativt sparas erbjudandet och används när stoet är fyra år. Stimulanspaketet inrättades för att få unga ston i avel och därmed få ett effektivare avelsframsteg i populationen för svenska varmblodiga hästen. Trots att stimulanspaketet funnits sedan år 1999 finns det få undersökningar gjorda på hur det gått för avkommorna. Detta är problemet som har föranlett den här studien.
Studiens syfte är att undersöka om de hästar som fötts i stimulanspaketet visar bättre resultat än övriga hästar vid treårstest och kvalitetsbedömning. Övriga hästar definieras som avkommor födda samma år till ston som inte var berättigade till stimulanspaketet samt de ston vars ägare inte valt att använda sig av de hingstar som ingick i stimulanspaketet även om de fått diplom.
Frågeställningen är om hästar födda genom stimulanspaketet har högre andel diplom vid treårstest och kvalitetsbedömning än övriga hästar. Vår första hypotes är att hästar som föddes genom stimulanspaketet har uppnått diplom vid treårstest i större utsträckning än övriga hästar födda samma år. Den andra hypotesen är att dessa hästar även har uppnått diplom vid kvalitetsbedömning i större utsträckning än övriga hästar födda samma år. Studien avgränsades till de avkommor som föddes genom stimulanspaketet från år 2000 till år 2004 och disciplinerna som undersöktes var hoppning och dressyr.
Grunden för studien var listor för respektive år med namn och registreringsnummer på de ston som blivit berättigade till stimulanspaketet. Från institutionen för husdjursgenetik på SLU skickades sedan resultatlistor från treårstest mellan åren 2003-2007 och kvalitetsbedömning mellan åren 2004-2008. Antal hästar som fått diplom i respektive disciplin räknades ut. Därefter jämfördes antal diplom med hjälp av Chi2-test i Microsoft Excel för att avgöra om det fanns signifikant skillnad mellan stimulansavkommor och övriga avkommor. Signifikans nivån sattes till p<0,05.
Vid treårstest uppnådde 28,7 % av stimulansavkommorna hoppdiplom jämfört med 14,7 % av övriga hästar. Ett Chi2-test visar att detta är en signifikant skillnad. I gångartsbedömningen uppnådde 23,5 % av stimulansavkommorna diplom mot 14,4 % av de övriga hästarna. Ett Chi2-test visar att även detta är en signifikant skillnad. Det fanns inte någon signifikant skillnad i andel diplom mellan stimulansavkommorna och övriga hästar vid kvalitetsbedömning.
Den första hypotesen kan antas. Den andra hypotesen kan vare sig antas eller förkastas då det endast var ett fåtal hästar som deltog i kvalitetsbedömning vilket gör att det inte går att dra några slutsatser av dessa resultat.

Main title:Resultat vid treårstest och kvalitetsbedömning för avkommor födda i stimulanspaketet år 2000 - 2004
Authors:Bore, Caroline and Edefall, Linda
Supervisor:Folestam, Sofia
Examiner:Philipsson, Jan
Series:Hippologiskt examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:384
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:VY006 Equine Studies Programme - Riding Instruction 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:unghästbedömning, avelsframsteg, avkommor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-301
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-301
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2010 06:55
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page