Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Sennah, 2018. Kaninen, lagstiftning och forskning på utrymme och berikning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
371kB

Abstract

Kanin (Oryctolagus cuniculus) var det tredje vanligaste sällskapsdjuret i Sverige 2012. Det hålls även för bl.a. köttproduktion och i forskningsförsök. Dessa hållningssätt är dock väldigt annorlunda från hur deras vilda släktingar lever. Denna litteraturstudie syftade till att undersöka hur svensk lagstiftnings minimikrav gällande utrymme och berikning tillgodoser kaninernas möjligheter att kunna bete sig naturligt. Vad finns det för risker om dessa inte uppfylls?

För att svara på om kaninernas möjlighet till att bete sig naturligt tillgodoses och om det finns risker om det inte tillgodoses gjordes en studie i vad forskningen kommit fram till. Forskningen pekar på att kaniner hålls i för små burar i de studier som har gjorts. Dock har flera av dessa studier gjorts på populationsdensiteter som är högre än vad svensk lagstiftning tillåter. Även höjden på burtaket i forskningen är ofta lägre än svensk lagstiftning. Forskningen antydde att kaniner föredrar lägre burar under sin inaktiva tid och högre tak på buren när de var aktiva. Det fanns även resultat som visade på att kaniner inte föredrar burar utan tak. Det behövs dock mer forskning på höjderna som anges i den svenska lagstiftningen. Kaniner har enligt lagstiftningen rätt till en berikad miljö som ger dem möjlighet att sysselsätta sig.

En studie visade att berikning är viktigt för kaniner, ibland viktigare än storleken på ytan. Kaniner har rätt till gnagarmaterial och det visade sig att burar med någon form av berikning som exempelvis trädstrukturer gav en minskad stressnivå hos kaninerna i försöket. Kaniner ska enligt lagstiftningen ha tillgång till en hylla. Forskningen är inte överens om vad hur kaninerna föredrar att utnyttja den eller om den har en positiv effekt. Det verkar dock inte finnas några indikationer på att den är dålig för kaninernas välfärd och därför bör den föreskriften fortsätta gälla. Nätbottnar är inte tillåtna enligt svensk lagstiftning om kaninen inte har möjlighet att nå marken under nätet. Dock visar studier att kaniner i viss mån föredrar nätgolv, där de kan trampa ner sin avföring, framför halmbäddar. Det kan vara för att de har lättare för att hålla sig rena om de inte kommer i kontakt med sin avföring. Kaniner är sociala djur och i föreskrifterna för sällskapskaniner finns en allmän rekommendation att kaniner hålls i par eller i grupp. Detta kan det leda till att kaniner kan komma att hållas ensamma vilket de inte föredrar då det visats att de är villiga att arbeta för social stimulering. I studier på fysiologiska konsekvenser av olika burstorlekar såg man att kaniner som hade större burar fick kraftigare ben och lägre vikt på grund av ökad fysisk aktivitet. Sammanfattningsvis verkar det som att kaninhållningen är relativt bra i Sverige men forskning bör göras på hur den kan göras bättre.

,

The rabbit, Oryctolagus cuniculus was the third most common pet in Sweden 2012. However, they are not only pets but are also held in laboratories and for production of meat and fur. The way they are kept by humans is very different from how their wild relatives live. This literary study was meant to examine the research done on rabbits’ need for space and enrichment and compare the results to Swedish law. It also intends to see if there are any risks when the rabbits’ needs aren’t met. The research is mostly done on cages smaller than what is allowed according to Swedish law. It implies that rabbits prefer a larger cage if possible. The heights of the roof of the cage in the experiments were lower than what Swedish law requires. The results indicate that rabbits prefer lower heights of the roof when they are inactive and higher during their active time. The rabbits seemed to prefer having a cage roof over having an open-top cage. It might be beneficial to do more research on the Swedish height requirements.

The research showed that enrichment in the cage was very important, and sometimes even more important than cage size. According to Swedish law rabbits have the right to material to gnaw on. Enrichment in the form of tree-structures generally had a positive impact on the animals’ welfare. Having access to a shelf is regulated in Swedish law. The scientists disagree on what use the shelf has or if it has any effect on the rabbits. There seem to be no indications that it could be bad for the rabbits’ health thus keeping the regulation in place until otherwise might be a good idea. According to Swedish law rabbits are not allowed to be kept on wire floors. However, some research indicates that rabbits like to be clean and thus might prefer the wires where they might better keep themselves clean. Rabbits are social animals who in the wild live in colonies. The Swedish law has only a recommendation that pet rabbits should be kept together which might lead to rabbits living solitary lives. Research shows that rabbits are willing to work hard to have social stimulation. Physical consequences regarding an inadequate environment such as small cages can result in thinner bones and higher weight gain. This brings us to question what should be prioritised, the animals’ welfare or the farmers’ economy? I believe that the way rabbits are kept in Sweden is relatively good, but more research could make it even better.

Main title:Kaninen, lagstiftning och forskning på utrymme och berikning
Authors:Pettersson, Sennah
Supervisor:Anderson, Claes
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:68
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:kanin, kaniner, lagstiftning, berikning, utrymme, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10112
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10112
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2019 12:41
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics