Home About Browse Search
Svenska


Ljunger, Elin, 2018. Hundens anpassing till tre ben : ett värdigt liv?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
285kB

Abstract

En vanlig orsak till amputation hos våra hundar idag är neoplasier och olika typer av sarkom. Behandlingen sker genom att amputera det drabbade benet i kombination med cytostatikabehandling. Det är ovanligt att man väljer att kapa endast delar av benet utan oftast amputeras hela benet, men troligtvis kommer alternativa lösningar bli fler i framtiden exempelvis användningen av specialutformade proteser. Det finns idag ett fåtal studier på hur hundar klarar sig på tre ben men de flesta är kortsiktiga och det skulle behövas fler för att se effekterna på längre sikt. I denna litteraturstudie vill jag utreda hur en amputation av ett bakben påverkar hunden fysiskt och vilka anpassningar som syns i muskler och leder för att väga detta för och emot studier kring livskvalitet hos hund. Är det ett etiskt försvarbart beslut att amputera ett ben och hur förändrar det hundens livskvalitet?

Att amputera ett av bakbenen medför en ny viktfördelning där vikten fördelas lika mellan de tre resterande benen. Främst i det ipsilaterala frambenet och det kontralaterala bakbenet syns störst kompensatoriska förändringar. En vanlig oro hos ägare till amputerade hundar är att belastningen på resterande ben ska orsaka ortopediska skador på längre sikt. Studierna visar att ledernas vinklar ändras i samtliga leder men det är fortfarande oklart om eller hur det påverkar risken för ledproblem. Muskulärt syns mer anspänning i flertalet muskler i de resterande benen och framförallt i ryggen till följd av att djuret måste ändra sitt rörelsemönster för att funktionellt kunna röra sig. Studier poängterar rörlighet och avsaknad av smärta som några av de avgörande faktorerna till bra livskvalitet. Enkätstudier visar på ett mycket positivt resultat hos hundar efter amputation, subjektivt bedömt av djurägarna. Hundarna visar ett förändrat rörelsemönster men inte på ett sätt som hämmar förmågan att röra sig. En klar majoritet av djurägarna uppfattar sina hundar som välmående, men i samtliga studier visar ett fåtal av djuren symptom på fantomsmärtor. I denna litteraturstudie har jag också tittat på hur användningen av proteser skulle kunna vara ett alternativ till att kapa hela benet. En osseointegrerad protes eller en specialanpassad exoprotes kan hjälpa till att bibehålla den ursprungliga rörelseförmågan till viss del, vilket kan minska risken för följdproblem. Litteraturen visar dessutom på ett samband där rörelse och användande av stumpen leder till minskade fantomsmärtor.

Efter att ha jämfört olika studier anser jag att amputation inte nödvändigtvis påverkar livskvaliteten negativt förutsatt att läkning och eftervård fungerar bra. Ägarens roll är mycket viktig i dessa situationer för djurets rehabilitering och anpassning. Majoriteten av hundarna i studierna anpassade sig mycket effektivt och med goda resultat. Fantomsmärtor påverkar uppenbart livskvaliteten negativt och är ett problem utan en bra lösning idag men vilket forskningen förhoppningsvis kan lösa i framtiden. I jämförelse med tidigare status hos flertalet hundar med smärta och minskad rörelse innan ingreppet kan amputation med risk för fantomsmärtor ändå vara en stor förbättring. Sammanfattningsvis skulle det behövas mer studier kring proteser och fantomsmärtor, men jag anser att amputation generellt sett är etiskt försvarbart.

,

A common reason to amputation among our dogs today are different kinds of neoplasms and sarcoma. The usual treatment is to amputate the whole leg combined with cytostatics. To only amputate distal parts of the limb is not a very common choice, but the studies predict it to be an emerging decision, and to combine amputation with special made prosthetics. There are not enough studies today about how animals cope with three legs. In this literature review I want to learn how amputation of a hind leg affects the dog and how it adapts to tripedal movement. What adaptations are to be expected in the muscles and joints? Together with studies focussing on the quality of life of dogs I want to unravel whether the choice to amputate is an ethically accepted decision.

Amputation of a hind leg leads to a change in the weight distribution where the bodyweight is now placed equally on the three remaining legs. The ipsilateral front leg and the contralateral hind leg are seen to compensate the most. The angles of the joints change in all joints, but the long term effect is not yet found. It is a common concern among owners that the change in weight distribution will cause orthopedic problems such as osteoarthritis in the remaining legs but the studies do not agree in that question. The muscular tension in the legs increased as a result of the changed walking pattern, also the muscles in the back showed increased tension especially M. longissimus dorsi.

Studies on quality of life puts movement and freedom from pain as two main components in the assessment. Many of the studies where owners evaluated their dog’s adaptation and rehabilitation after amputation showed positive results. Although the dogs showed changed walking patterns it didn’t stop them from moving around. Despite the good results in walking and moving, in all studies a few of the dogs showed signs of phantom pain.

In my review I have also included how the use of prosthetics potentially could replace the method of removing the whole limb. An osseointegrated prosthetic or a specialmade exoprosthetic would make it possible to maintain the usual walking pattern, although it would probably change a bit, and by that avoiding the risk of future orthopedic problems. Studies showed that the more the remaining limb is used the smaller is the risk of developing phantom pain.

After comparing the literature I believe that amputating a limb doesn’t necessarily decrease the quality of life of our dogs, given that the aftercare and rehabilitation are working as they should. The role of the owner is very important to help the animal achieve the best adaptation after surgery. The majority of the studied dogs adapted very quickly.

To sum up I believe that more studies are needed on this topic, concerning phantom pain and the benefits of using prosthetics. In general I believe that amputation, as the last option of treatment it is an ethically accepted decision.

Main title:Hundens anpassing till tre ben
Subtitle:ett värdigt liv?
Authors:Ljunger, Elin
Supervisor:Hartmann, Elke
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:57
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:amputation, anpassning, livskvalitet, protes, hund, trebent
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10109
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10109
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2019 14:49
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics