Home About Browse Search
Svenska


Johnsen, Sabina, 2009. Att låta medborgaren komma in : en diskussion om medborgarinflytande i planeringsprocessen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Urban planning in Sweden has played an important role for the welfare state we have created. It has served as a way to achieve improvements. But too often decisions, about the changes, were made by those who were not directly affected by them. Democratically speaking, it is important that the group most affected by a decision also comes to make the decision.

This thesis examines the motives for working with citizen participation and user participation in planning contexts. What factors affect the traditional planning systems, and is it possible to maintain them when citizen participation is increased in planning?

When changes in planning areas are upcoming they are usually presented to the public through the already finished plan. Citizens are welcome to make comments, but there is no certainty that these will be taken into consideration. Criticism of the traditional way to conduct planning occurred and to meet the criticism several experiments with citizen participation were made in Sweden.

If citizen participation is to be applied a future role change for the planner is necessary. Furthermore a new approach to knowledge has to be made for urban planning to achieve success. For citizens to understand and grasp the complex of problem experts need to actively guide them. The planning process needs to be made clear and transparent so that all citizens have the chance to assimilate the information.

Financially it has been proven profitable to let the citizens participate in urban planning. Citizen participation creates responsibility and commitment to community concerns.

Commitment means that the individual will increase its knowledge and will receive certain acknowledgment. As a result alienation can be reduced and understanding increased. But if people are to consider it worthwhile to participate and get involved, they must experience that they can make a difference in decision making. Factors relevant to why people do not get involved is mainly lack of time but also a feeling of certain satisfaction or a feeling of not being able to influence the issues that matter.

Key words: Citizen participation, user participation, democracy, par-ticipation democracy, urban planning, involvement, communal plan-ning, decision making, power, Sweden

/

Samhällsplaneringen i Sverige är en viktig grund till den välfärd som vi har skapat oss. Den har fungerat som en hjälp för att åstadkomma förbättringar. Men alltför sällan har beslut om förändringarna fattats av de som varit direkt berörda av dem. Demokratiskt sett är det viktigt att den grupp som mest berörs av ett beslut också är med och fattar beslutet.

I detta arbete undersöks motiven till att arbeta med medborgardeltagande och brukarmedverkan i planeringssammanhang. Vilka faktorer påverkar de traditionella planeringssystemen och är det möjligt att upprätthålla dem när medborgarinflytandet ökar i planeringen?

Traditionellt sätt, då planeringsförändringar har varit på gång, presenteras dessa genom att den redan färdiga planen visas upp för allmänheten. Medborgarna har i det läget kunnat framföra synpunkter men det är inte säkert att dessa togs i beaktning. Kritik mot det traditionella planeringssättet uppstod och som ett sätt att möta den kritiken genomfördes försök med medborgarinflytande Sverige.

Om medborgarinflytande ska tillämpas kommer en framtida rollförändring för planeraren att behöva göras. Ett nytt förhållningssätt till kunskaper behövs dessutom om samhällsplaneringen ska nå framgång. För att medborgare ska förstå och ta till sig problematiken behöver experter aktivt handleda medborgarna. Processen behöver göras
tydlig och öppen så att alla medborgare får chansen att ta del av informationen.

Rent ekonomiskt har det visat sig lönsamt att låta medborgarna delta i samhällsplaneringen. Medborgarinflytande skapar ansvarstagande och engagemang för kommunala frågor. Engagemang innebär att individen ökar sin kunskap och får en viss bekräftelse. Ett resultat av detta kan vara minskat utanförskap och ökad förståelse. Men om människor ska känna att det är värt att delta och engagera sig måste de uppleva att de är med och bestämmer. Faktorer som har betydelse för varför människor inte ngagerar sig är främst tidsbrist men även att redan ha fått viss tillfredställelse eller att känna sig oförmögen att påverka, spelar roll.

Nyckelord: Medborgarinflytande, medborgardeltagande, brukarmedverkan, brukarinflytande, demokrati, deltagardemokrati, samhällsplanering, engagemang, kommunal planering, beslutsprocesser, makt, Sverige

Main title:Att låta medborgaren komma in
Subtitle:en diskussion om medborgarinflytande i planeringsprocessen
Authors:Johnsen, Sabina
Supervisor:Elgåker, Hanna
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:medborgarinflytande, medborgardeltagande, brukarmedverkan, brukarinflytande, demokrati, deltagardemokrati, samhällsplanering, engagemang, kommunal planering, beslutsprocesser, makt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-65
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-65
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2009 09:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics