Home About Browse Search
Svenska


Höjerslev, Monica, 2018. Parasite burden and reproductive success. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
449kB

Abstract

Reproduction is fundamental for passing on genes and secure species survival. One crucial point of this is mate choice, mating with an unbeneficial partner, they risk less advantageous offspring than if a better mate had been chosen. To be able to make these choices, sexual signals, or ornaments, are very useful tools. Many studies have concluded the positive relationship between sexual signals and reproductive success, meaning that with better, brighter and more symmetric ornaments comes a higher reproductive success. Females are usually the ones that decide who is allowed to mate with them, therefore it is the males that carry ornaments. Additionally, studies have been made on how parasites can affect these ornaments but not many studies have covered the whole path, from parasite to reproductive success. For this work my main question is if there is any general correlation between parasite burden and reproductive success.
Firstly, it is important to know some basic background about parasitism and how parasites can infect their host. Parasites are categorized in two ways, ecto- and endoparasites, i.e. parasites living on the surface respectively on the inside of the hosts’ body. One phylum of endoparasites has been mentioned more trequently than others among different studies - apicomplexans. The apicomplexan parasites presented in this work are Leucocytozoon spp. and Plasmodium spp. Additionally, one specific ectoparasite occurs, Carnus hemapterus, phylum arthropoda.
Secondly, the effect of parasite infection on the host. Higher parasite burden takes energy and resources from the host who thereby cannot afford to invest as much in sexual signals or brightly colored ornaments. This will lead to lower chance for mating, it has been shown that ornaments play an important role in sexual selection and mate choice, they act as honest signals for quality.
To summarize, a majority of the studies presented in this work point in the same direction and I can from them conclude that parasites most likely affect sexual signals negatively, leading to lower chance for mating and thereby lower reproductive success. Though, there are differences in opinion and some authors state that there is a positive correlation between parasite burden and sexual signals, in which case reproductive success would benefit.

,

Fortplantningsförmågan är av yttersta vikt för att föra sina gener vidare och säkra artens överlevnad. En viktig del i detta är valet av partner, vid parning med ofördelaktig partner riskerar man få mindre framgångsrik avkomma än om man hade parat sig med en bättre partner. För att kunna göra dessa val används olika sexuella signaler, ornament, som viktiga hjälpmedel. Många studier har konstaterat en positiv relation mellan sexuella signaler och reproduktionsframgång, vilket innebär att med bättre, klarare och mer symmetriska ornament följer en högre reproduktionsframgång. Valet av partner görs oftast av honor och därför är det hanarna som bär ornamenten. Vidare har studier gjorts på huruvida parasiter kan påverka de sexuella signalerna men inte så många studier har gjorts som täcker hela kedjan, från parasiter till reproduktionsframgång. I detta arbete är min huvudsakliga frågeställning om det finns något generellt samband mellan parasitbelastning och reproduktionsframgång.
För det första är det viktigt att veta lite om parasitism och hur parasiter kan infektera värddjuren. Parasiter kategoriseras som ekto- och endoparasiter, d.v.s. parasiter som lever på respektive inne i kroppen på värddjuret. Ett fylum av endoparasiter är i högre grad representerat i artiklarna – apikomplexa. De apikomplexa parasiterna som förekommer i detta arbete är Leucocytozoon spp. och Plasmodium spp. Därutöver har en ektoparasit nämnts, Carnus hemapterus, fylum atropoda.
För det andra vill man undersöka effekten av infektion på värddjuret. En hög parasitbelastning förbrukar energi och resurser av värddjuret som därmed inte har råd att producera lika iögonfallande sexuella signaler och färgstarka ornament, detta leder till en lägre chans för parning. Det har visats att ornament spelar en viktig roll i sexuell selektion och valet av partner, som ärliga signaler på kvalitet.
Sammanfattningsvis, majoriteten av artiklarna pekar i samma riktning och jag kan utifrån det dra slutsatsen att parasiter med stor sannolikhet påverkar sexuella signaler på ett negativt sätt. Detta leder då till en minskad chans för parning och därmed lägre reproduktionsframgång. Dock finns det meningsskiljaktigheter i frågan och vissa författare hävdar att det finns ett positivt samband mellan parasitbelastning och sexuella signaler vilket då skulle gynna reproduktionsframgången.

Main title:Parasite burden and reproductive success
Authors:Höjerslev, Monica
Supervisor:Grandi, Giulio
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:39
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:parasiter, parasitbelastning, reproduktion, reproduktionsframgång, sexuella signaler, ornament
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10094
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10094
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Pests of animals
Language:English
Deposited On:14 Jan 2019 07:49
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page