Home About Browse Search
Svenska


Österman, Michaela, 2018. Råmjölksutfodringens inverkan på den unga kalvens hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
397kB

Abstract

Diarré är en vanligt förekommande sjukdom hos kalvar och i Sverige är infektion med rotavirus och kryptosporidium de vanligaste orsakerna till diarrésjukdomar. Många faktorer påverkar kalvarnas immunförsvar och kan leda till diarré om de inte sköts korrekt. Att ge en råmjölk med hög kvalitet till kalvar är en viktig del för att ge kalven ett gott skydd mot sjukdomar. Råmjölken innehåller immunglobulinerna IgG, IgA och IgM. Råmjölken är livsviktig för att kalvar ska få i sig antikroppar eftersom immunglobuliner inte transporteras över placentabarriären till kalvarna utan överförs via råmjölken. Immunglobuliner tas upp genom pinocytos och transporteras till cirkulationen där kalven får ett immunologiskt skydd. Efter 24h sker något som kallas ”closure” och efter det tas inga immunglobuliner upp. Immunglobulinerna fungerar fortfarande som lokalt skydd i tarmen men tas inte upp till cirkulationen. I litteraturstudien tas råmjölkskvalitet, utfodrings sätt och mängden råmjölk upp för att visa vad de har för betydelse för kalvhälsan. Vaccinering av moderdjuren tas också upp eftersom det kan ha en viktig betydelse för kalvdiarrén. Försök med vaccinering av nötkreatur har gett olika resultat. Några visar att vaccinering ökar halten antikroppar i råmjölken medan vissa försök inte har fått några effekter av vaccinering. Viktigt att tänka på vid vaccinering av nötkreatur är olika faktorer som kan påverka resultatet exempelvis vilken typ av diarrésjukdom kalvarna har jämfört med vad vaccinet tar för sjukdomar. Vaccinet går på rotavirus, coronavirus och olika typer av E. coli. Olika raser har olika bra råmjölk som mjölkproducenter bör ha i åtanke när kalvarna ska utfodras. Köttraser har bättre IgG1 halt i råmjölken än vad mjölkkor har och jerseykor har en högre IgG koncentration än ayshire och holstein. Nötkreatur som mjölkar under 8 liter råmjölk har en bättre halt av IgG i mjölken än nötkreatur som mjölkar över 8 liter. Mjölkproducenter bör testa all råmjölk som skall ges till kalvar för att de ska erbjudas råmjölk av god kvalitet. Mjölkproducenter bör även tänka på vilken laktation korna är i och hur länge de varit sinade eftersom det påverkar råmjölkskvaliteten. För starka och pigga kalvar är bästa utfodringsmetoden att ge dem mjölk i napphink för att veta hur mycket mjölk de dricker samt veta vad den har för kvalitet. Svaga kalvar kan sondmatas och djurskötare förväntas veta hur en sondmatning ska utföras för minsta skaderisk för kalven. Sondmatas kalven ska den få en större giva råmjölk för att få en bra överföring av den passiva immuniteten. Vid utfodring med napphink ska kalven få en giva som motsvarar 8,5 % av kroppsvikten för bästa effekt. Upptag av IgG till blodet är bra med en råmjölksgiva på 8,5 % av kroppsvikten. Liksom en giva på 2 liter och två gånger med 12h mellanrum har visat sig ge bra upptag hos kalvarna.

,

Diarrhea is a common disease in calves, in Sweden rotavirus and cryptosporidium causes most diarrhea diseases. There are a lot of factors that plays a big part for the calves that can lead to diarrhea. To provide the calves with colostrum of good quality gives them a good defense against diseases and a good immune system. In the colostrum there are immunoglobulin IgG, IgA and IgM. The colostrum is very important for the calves because it contains a lot of antibodies. The immunoglobulins are not transferred over the placental barriers to the calves, these are only transmitted from colostrum. The immunoglobulins are transported to the circulation system by pinocytosis to give the calf a good protection against diseases. After 24 hours a closure occurs in the gut and after that no immunoglobulins can be absorbed to the circulation but can still be in the gut and give a local protection. Topics discussed in this study are colostrum quality, how to feed the calf with colostrum and what volume a calf needs to be fed. Vaccination of the dam is also an important factor for the colostrum quality and for prevention of calf diarrhea. Studies with vaccinated dams have different results, some had good results where the antibodies decreased and some studies showed no differences of bovine being vaccinated or not. Important things to consider with the vaccination strategy are how different factors can affect the result, such as what kind of diarrhea disease the calves have and what disease the vaccine works against. The vaccine works on rotavirus, coronavirus and E. coli. In addition, farmers should have in mind that different breeds produce very different IgG concentrations in the colostrum. Jersey has the highest IgG1 concentration in the colostrum, followed by ayshire whereas holstein has the lowest IgG concentration. Cows that milk under 8 liters of colostrum have a better IgG concentration than cows that milk more than 8 liters. What lactation status the cow is in and for how long they have been dry cows should also be considered since that can affect the colostrum quality. Strong and lively calves should be offered to drink from a nipple bucket, then the farmer knows how much the calf drank and what quality the colostrum had. Calves that are born weak should be tube fed and the person who are tube feeding them are supposed to know how to use an esophageal tube to minimize the damage that can occur in the calf. If the calf is tube fed the calf should receive a bigger volume of colostrum to get a good transfer of the passive immunity. If the calf is fed with a nipple bucket the calf should get 8,5 % of their bodyweight for the best effect. With a volume of 8,5 % of the bodyweight the calves have the presumption to get a good uptake of the IgG to the blood. Also calves fed colostrum with a volume of two liters twice a day with 12 hours between the feedings has been showed to give a good uptake of the IgG.

Main title:Råmjölksutfodringens inverkan på den unga kalvens hälsa
Authors:Österman, Michaela
Supervisor:Andrée O´ Hara, Elisabeth Maria and Fossum, Caroline and Åbrink, Magnus
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:94
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:råmjölk, kalvar, diarré, kvalitet, volym
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10101
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10101
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Feed composition
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2019 11:52
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page