Home About Browse Search
Svenska


Vigren, Sofia, 2018. Dressyrhästavel som drivs mot en utställningsras : – konsekvenser och etiska aspekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
267kB

Abstract

Efter att ha läst en debattartikel om huruvida den svenska dressyrhästaveln drivs mot en utställningsras, med argument om hur föl med långa ben inte längre kan nå ner till marken på ett naturligt sätt, utan behöver kompensera med onaturliga positioner av frambenen, blev jag intresserad av eventuella konsekvenser av just en sådan riktad utställningsavel. Det visar sig att det finns ett linjärt samband mellan utvecklandet av ojämna hovar och därigenom ojämna belastningsmönster och längden på frambenen hos föl, som en konsekvens av den position med frambenen de tvingas inta för att nå marken.
Med denna uppsats vill jag besvara frågan: Om dressyrhästaveln drivs mot en bruksras och en utställningsras, kan man rättfärdiga de negativa fysiska konsekvenser som kan uppdagas för utställningsraser?
Jag presenterar även schäferaveln där man redan inofficiellt pratar om en utställningsras och en bruksras, och då främst fokuserat på de negativa fysiska konsekvenser detta har inneburit för utställningsrasen.
Utifrån avelsetiskt relevanta modeller och synsätt så som kontraktsetik, nyttoetik, rättighetsetik samt respekt för naturen, för jag i diskussionen olika etiska resonemang där jag jämför dressyrhästaveln och schäferaveln. Man kan tydligt se sambandet mellan de teorier där man tilldelat djur rättigheter, om så samma som människan eller ej, och att vi människor inte har rätt att orsaka ett djur smärta. Bara enligt de teorier där man anser att djur inte har några rättigheter eller att människans ekonomiska intresse väger tyngre, kan man se att det är irrelevant om djuret kommer uppleva smärta eller ej. Förståeligt är om man inom dressyrhästaveln inte känner till de möjliga konsekvenserna av aveln, men synd vore om vi inte stannar upp i avelsarbetet och noggrant utvärderar de ändringar vi redan gjort för att förhindra att vi plötsligt står med liknande digra negativa konsekvenser som hos schäferhunden.

,

After reading a debate article about whether the Swedish dressage horse breeding is angling towards show strains, with arguments about how foal with long legs no longer can reach the ground in a natural way, but need to compensate by positioning the forelegs in an unnatural way, I became interested in possible consequences of such an aimed breeding of show strains. It appears that there is a linear relationship between the development of uneven hooves and thus uneven loading patterns and the length of the foals’ forelegs, as a consequence of the compensatory position of the forelegs they are forced to assume to reach the ground while grazing.
With this article I would like to answer the question: If the dressage horse breeding is angling towards working strains and show strains, can one justify the negative physical consequences that can be revealed for show strains?
I have also chosen to present the breeding of German Shephards, where we are unofficially already talking about show strains and working strains, focusing mainly on the physical consequences that this has meant for the show strains.
Based on relevant ethical models and approaches, I have brought different ethical reasoning into the discussion where I compared the dressage horse field and the German Shepherd field. One can clearly see the connection between cases where rights are assigned to animals, if same as human or not, and that we humans are not entitled to cause an animal pain. Only in cases where animals do not have any rights or that human economic interest is more important can we see that it is irrelevant if the animal is experiencing pain or not. It is understandable that the consequences previously described in the dressage horse is not generally known, but it would be a shame if we do not carefully evaluate the changes we have already made by breeding so we do not suddenly face the same severe consequences as in the case with the German Shephard.

Main title:Dressyrhästavel som drivs mot en utställningsras
Subtitle:– konsekvenser och etiska aspekter
Authors:Vigren, Sofia
Supervisor:Röcklinsberg, Helena
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:85
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Djuretik, avelsetik, kontraktsetik, nyttoetik, rättighetsetik, respekt för naturen, dressyrhästavel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10073
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10073
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 09:36
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics