Home About Browse Search
Svenska


Hedenskog, Anna, 2018. Varför grundvaccinera hundar?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
385kB

Abstract

Vaccin efterliknar naturliga patogener och bidrar till bildande av immunologiskt skydd. Det ideala vaccinet skyddar mot replikation, spridning och sjukdom. I Sverige ingår canine distemper virus, hundens parvovirus och canine adenovirus i basvaccination. Smittspridning av virusen sker via oralt eller aerosolt intag av kontaminerade kroppsvätskor. Sjukdomar orsakade av dessa virus förekommer i hela världen men tack vare vaccination är de ovanliga i många länder. Vaccination är viktigt eftersom det inte finns någon annan behandling mot sjukdomarna. Denna litteraturstudie undersöker om det är nödvändigt att vaccinera hundar mot de virus som ingår i basvaccinationen, hur länge immunitet kvarstår efter en vaccination och hur en revaccination påverkar hundens skydd.

Inom veterinärmedicin används framförallt levande attenuerat vaccin, avdödat vaccin och subenhetsvaccin. Vaccin innehållande antigen mot flera sjukdomar kallas kombinationspreparat och det kan innehålla en eller flera vaccintyper. Endast levande attenuerat vaccin, som ger upphov till högre antikroppstiter och kortare tid till immunologiskt skydd, finns godkänt idag i Sverige. Hur bra det immunologiska skyddet blir hos hunden är individuellt och tycks inte påverkas av ålder eller kön. Om levande attenuerat vaccin används kan immunitet kvarstå många år och ibland hela hundens liv.

I Sverige består rekommenderad grundvaccination hos hund av 3 doser som ges fram tills 1 års ålder, förutsatt att levande attenuerat vaccin används. Vid användning av avdödat vaccin eller vid ökad smittrisk kan 4 vaccinationsdoser behövas. Därefter bör den vuxna hunden revaccineras vart tredje år. Revaccination påverkar framförallt immuniteten hos hundar med låga antikroppsnivåer eller avsaknad av immunitet. Avsaknad av immunologiskt skydd efter vaccination uppkommer oftast i närvaro av maternella antikroppar, vid felaktig administrering eller vid vaccination av immunsupprimerade individer. Revaccination är viktigt för att ge immunologiskt skydd hos hundar som saknar immunitet men bör inte göras för ofta för att undvika risk för reaktioner mot vaccin. En bedömning av nytta och risk bör göras för hundar innan vaccinering.

Sjukdom orsakad av canine distemper virus, hundens parvovirus och canine adenovirus kan utan vaccination förekomma i hög frekvens och leda till död. Hos de flesta hundar ger vaccination upphov till minst tre års skydd vilket motsvarar det revaccinationsintervall som rekommenderas. Är större delen av en population vaccinerade kan prevalensen av sjukdom minska och individer med avsaknad av immunitet skyddas.

,

Vaccination prevents infectious disease by generating immunity against a pathogen. An ideal vaccine prevents replication, proliferation, spread and development of disease. In Sweden vaccination against canine distemper virus, canine parvovirus and canine adenovirus are recommended. These viruses infect the body when contaminated body fluid get inhaled or ingested. The diseases are present all over the world but the prevalence is low in many countries because of vaccination programs. There is no treatment to these diseases, only prevention with vaccine. This thesis studies the importance of vaccination against these diseases, duration of immunity and effects of revaccination on the antibody level.

In veterinary medicine live attenuated vaccines, inactivated vaccines and subunit vaccines are commonly used. Combination between the various vaccine types exists. In comparison live attenuated vaccines induces higher antibody titres within a shorter time period than inactivated vaccines. The immune response induced by vaccination varies between individuals, but appears not to be affected by age or sex of the vaccinated dog. Recommendations for vaccination in Sweden are 3 doses of vaccine until the dog is 1 year of age if live attenuated vaccine is used. If inactivated vaccine is used or there is a higher risk of disease 4 doses are suggested. It is recommended to revaccinate adult dogs every third year to get full protection. When revaccinated an increased level of antibodies occur in dogs with low levels of antibodies. A low antibody response might occur in presence of maternal antibodies, incorrect administration or at vaccination of immunosuppressed dogs. To prevent reactions against the vaccine, vaccination should not be performed to often even if it is important to build up antibodies in individuals that lack immunity. Benefits and risks should be considered for every dog.

Without vaccination, diseases caused by canine distemper virus, canine parvovirus and canine adenovirus can reach a high prevalence and cause death. Dogs that have not been vaccinated for at least three years usually have protective antibody titres in accordance with the recommended revaccination intervals in Sweden. Efficient herd immunity reduces the impact of infection and even a dog, lacking immunity, can be protected against disease.

Main title:Varför grundvaccinera hundar?
Authors:Hedenskog, Anna
Supervisor:Fossum, Caroline and Åbrink, Magnus
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:33
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:vaccin, hund, valpsjuka, hundens parvovirus, infektiös hepatit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10085
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10085
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 11:40
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics