Home About Browse Search
Svenska


Hansen, Tina, 2018. Oralt administrerad hyaluronan : påverkan på hästars ledhälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
411kB

Abstract

Hälta är ett vanligt förekommande problem hos våra svenska sport- och ridhästar och två tredjedelar av alla hältor uppges vara orsakade av ledsjukdom. Behandling av traumatisk artrit syftar till att dämpa inflammation och minska smärta samt att hämma nedbrytning och stimulera nybildning av ledbrosk. Ett läkemedel som används vid behandling av traumatisk artrit är hyaluronan. Hyaluronan är en glukosaminoglykan som förekommer naturligt både i ledbrosk och ledvätska. Läkemedel som innehåller hyaluronan finns registrerade både för intraartikulär och intravenös administrering. Verkningsmekanismen för hyaluronan är inte helt klarlagd men studier in vitro tyder på en antiinflammatorisk samt broskskyddande effekt och i kliniska studier har en sjukdomsmodifierande effekt påvisats. På senare tid har intresset för oralt administrerad hyaluronan ökat men det finns i dagsläget inga läkemedel godkända för oral administration för veterinärt bruk. Hyaluronan förekommer däremot som fodertillskott och används av många hästägare i syfte att förbättra hästarnas ledhälsa. Den här litteraturstudien syftar till att utreda huruvida oralt administrerad hyaluronan kan förbättra hästars ledhälsa genom att antingen bota eller förebygga traumatisk artrit.

För att oralt administrerad hyaluronan ska kunna utöva en positiv effekt på lederna krävs att substansen kan absorberas i tarmen och ta sig till den systemiska cirkulationen. Det har enbart utförts ett fåtal kinetikstudier som studerar oralt administrerad hyaluronan och inte en enda har studerat kinetik hos häst. I de studier som genomförts råder det varierande åsikter huruvida hyaluronan kan absorberas i tarmen. En studie gjord på råtta tyder på ingen eller minimal absorption av hyaluronan och annan studie, som också är gjord på råtta, visar på uppemot 90% absorption efter oral administration. Oavsett om en hög grad av hyaluronan faktiskt kan absorberas i tarmen uppges det att en stor andel av substansen metaboliseras i levern innan den når den systemiska cirkulationen. Biotillgängligheten är beräknad till 16% i en studie på råtta och det är därför osäkert om substansen når lederna i tillräckligt höga koncentrationer för att utöva någon effekt. Det finns en möjlighet att låga koncentrationer av hyaluronan som befinner sig i den systemiska cirkulationen kan verka för god ledhälsa hos häst men i dagsläget finns det inte tillräckligt med vetenskapliga bevis för det här. Det finns ett fåtal studier som utvärderar effekten av oralt administrerad hyaluronan på häst in vivo. I två studier har behandling med oral hyaluronan minskat synovial effusion (galla) hos hästar med osteokondros. I en studie förekom det paradoxalt nog tendens till ökad koncentration av prostaglandin E2 och kväveoxid som visats bidra till nedbrytning av ledbrosk. Det råder alltså oklarheter både i huruvida oralt administrerad hyaluronan kan tas upp i tarmen och huruvida substansen har någon positiv effekt på lederna när den förekommer i den systemiska cirkulationen. Det är inte uteslutet att oralt administrerad hyaluronan kan förbättra hästars ledhälsa men i dagsläget finns det inte tillräckligt med vetenskapliga bevis som stödjer den hypotesen.

,

Lameness is a common case of illness for Swedish sport horses and joint disease is reported to cause two thirds of these cases. Several different pharmaceuticals are available in order to treat joint disease. One substance that is commonly used is hyaluronan. Hyaluronan is naturally occurring in both articular cartilage and synovial fluid. Pharmaceuticals containing hyaluronan is available for both intravenous and intraarticular administration. Treatment of traumatic arthritis strives to moderate inflammation and reduce pain as well as inhibit degradation and promote synthesis of articular cartilage. The mechanism through which hyaluronan acts is not completely understood but studies in vitro indicates an anti-inflammatory as well as chondroprotective action and clinical trials demonstrate a disease-modifying effect. In recent times hyaluronan administered through the oral route has come of great interest. There are no approved pharmaceuticals for oral administration but hyaluronan is available as a feed supplement and is used by horse owners in order to improve joint health. This essay strives to investigate if orally administered hyaluronan could improve joint health by preventing or treating traumatic arthritis in horses.

In order to affect the joints, orally administered hyaluronan must be absorbed from the gastrointestinal tract and reach the systemic circulation. There are only a few conducted studies that investigate the kinetics of hyaluronan after oral administration, none of which is performed on horses. The different studies present varying results regarding the absorption from the gastrointestinal tract. One study claims that only a negligible amount of hyaluronan is absorbed after oral administration to rats and another study on the other hand states that approximately 90% of the administered dose is absorbed. Even if a large amount of hyaluronan is absorbed in the gastrointestinal tract a great share of the substance is metabolized in the liver before it reaches the systemic circulation. One study calculated the bioavailability in rats to 16% and it is therefore uncertain if sufficient concentrations of hyaluronan will reach the joints. Although there is a possibility that low concentrations of hyaluronan in the systemic circulation may exert a prophylactic action there is not enough scientific proof for this today. There are only a few studies that investigate the effect of orally administrated hyaluronan on horses in vivo. These studies demonstrated reduced synovial effusion in horses with osteochondrosis after treatment with oral hyaluronan. Paradoxically one study found that treated horses had higher concentrations of prostaglandin E2 and nitric oxide in synovial fluid, which is shown to contribute to articular cartilage degradation. Thus there is discrepancy both regarding whether hyaluronan is absorbed in the gastrointestinal tract and whether the substance exerts a positive effect on the joints. Improvement of joint health in horses after oral administration of hyaluronan is not precluded but there is not enough scientific proof to support this thesis yet.

Main title:Oralt administrerad hyaluronan
Subtitle:påverkan på hästars ledhälsa
Authors:Hansen, Tina
Supervisor:Tyden, Eva and Löfgren, Maria
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:31
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:hyaluronan, häst, ledsjukdom, fodertillskott
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10078
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10078
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 09:54
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics