Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Josefin, 2018. MRSA och dess påverkan på grisproduktionen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
257kB

Abstract

Staphylococcus aureus är en viktig patogen och kommensal på hud, slemhinnor och luftvägar hos djur och människor. Meticillin-resistenta S. aureus (MRSA) är bakterier som förvärvat resistens mot β-laktamantibiotika genom genen mecA eller mecC som sitter på ett överförbart segment (SCC). MRSA har visat sig kunna överföras mellan olika arter vilket har gett ökat intresse för dessa bakterier. Hos grisar är bakterierna vanligen inte associerade med sjukdom, de blir ofta bärare utan kliniska symptom. Det är oklart hur grisproduktionen påverkas av MRSA och därför lägger denna litteraturstudie fokus på det, med avseende på olika typer av MRSA, dess spridning och resistens.

MRSA kan spridas vid direkt kontakt mellan djur, direkt kontakt mellan djur och människor eller via luft. Den vanligaste typen på gris är ST398 och denna kan även överföras till människa. Den kan orsaka infektion hos båda arter men ofta resulterar det i ett asymptomatiskt bärarskap. Detta utgör främst en risk för människor i nära kontakt med grisar, t.ex. djurhållare, veterinärer, veterinärstudenter och familjemedlemmar till dessa.

Många isolat av MRSA har visat sig vara multiresistenta och resistenta mot sådana antibiotika som används för viktiga patogener inom grisproduktionen. S. aureus har flera möjligheter att överföra sina resistensgener till andra bakterier.

I Sverige är det oklart hur stort problem MRSA är inom grisproduktionen. Åtgärder för MRSA-positiva besättningar varierar mellan olika länder och i Sverige arbetar man i nuläget endast med hygienåtgärder och information till berörda parter. Man arbetar med förebyggande åtgärder i form av att MRSA-positiva djur eller sperma från sådana djur inte får importeras till avelsbesättningar.

Enligt beräkningar skulle kostnaden för bekämpning av MRSA hos djur vara större än kostnaden av ett förebyggande arbete mot introduktion i besättningar. Man har även visat att samhällskostnaden för MRSA handlar om mer än vårdkostnader. Det kan påverka välfärden för bärare, de kan få svårare infektioner och även drabbas av smärta och ångest på grund av bärarskap. Allt detta skulle i sin tur kunna påverka grisproduktionen.

,

Staphylococcus aureus is an important pathogen and a commensal on mucosa, skin and the upper airways of both animals and humans. Methicillin-resistant S. aureus are bacteria with resistance to β-lactam antibiotics due to the genes mecA or mecC, which are found on a transportable segment (SCC). Transmission occurs between species and this has resulted in further interest in these bacteria. MRSA does not usually cause disease in pigs, they often carry the bacteria without symptoms. It’s not fully understood how or to what extent MRSA can affect the pig production, therefore that is the focus of this study.

MRSA can be transmitted via direct contact or via air. The most common type of MRSA in pigs is ST398 and it can be transmitted to humans. Mostly, this type doesn’t cause any symptoms in its host, only carriage, but it is capable of causing disease in both pigs and humans. People who work closely and frequently with pigs are at higher risk of getting colonized with MRSA, for example farmers, veterinarians, veterinary students and their family members.

Isolates of MRSA have shown to be multiresistant. Some of these antibiotics are used for the treatment of important pathogens in pig production. S. aureus has several ways to transfer its resistance genes to other bacteria.

The extent of the problem of MRSA in the pig production is unknown in Sweden. The measures of a MRSA-positive herd differ between countries, and in Sweden hygiene measures and information to affected parties are central. Preventive measures not allowing the importation of MRSA-positive pigs or semen to breeding herds are in place.

Calculations show that the cost of preventing introduction of MRSA to a herd, is lower than the cost of eradicating it from a herd. The calculations also show that the societal costs of MRSA include not only healthcare costs, but also a decrease in welfare, prolonged infections and pain and anxiety of carriers. All of this could in turn affect the pig production in the future.

Main title:MRSA och dess påverkan på grisproduktionen
Authors:Andersson, Josefin
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:6
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:MRSA, gris, produktion, lantbrukare, konsekvens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10067
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10067
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Jan 2019 12:40
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics