Home About Browse Search
Svenska


Appelberg, Emma, 2018. Riskerar nya djurskyddsreglerna att svenska grisproducenter biter sig i svansen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
491kB

Abstract

Föreskrifterna för grishållning kom i december 2017 att ändras. Syftet med denna litteraturstudie är att reda ut varför en ny föreskrift tillkom och antogs, vad forskningen säger om tidig avvänjning och att återge debatten som följde. 10% av smågrisarna i en djuromgång får sedan dess avvänjas en vecka tidigare än innan, vid levnadsdag 21 istället för 28. Dock endast om elva extra krav är uppfyllda. Dessa nya förändringar har fått mycket uppmärksamhet och skapat såväl medial som politisk debatt. Jordbruksverket valde att göra dessa ändringar för att öka konkurrenskraften för svenska grisproducenter gentemot utländska. Detta med stöd från en pilotstudie som visade att tidig avvänjning kan leda till ökad produktion. De menar, med stöd från pilotstudien, att dessa nya ändringar kan göras utan att djurvälfärden blir lidande. Det är just djurvälfärden som ifrågasätts av de kritiska rösterna. Forskningen visar att den tidiga avvänjningen kommer att vara skadande för smågrisarna. De utsätts för en ökad risk att drabbas av gastrointestinala problem, ökad stress och försämrad tillväxt samt beteendestörningar. Det finns även forskning som ifrågasätter att denna tidigare avvänjning skulle leda till ökad produktion. Innan Jordbruksverket genomförde lagändringen skickades förslaget ut till flertalet remissinstanser. Majoriteten av dessa avströk förslaget, och trots detta genomfördes lagändringen. Detta blev således mycket omdebatterat av både i media och på politisk nivå. Sammanfattningsvis blir övertygelsen, precis som de flesta remissvar och kritiska röster, att detta kan komma att få negativa konsekvenser. Både smågrisarnas välfärd och grisproducenterna riskerat att drabbas negativt av den nya föreskriften. Det svenska mervärdet riskerar att försvagas och på så sätt riskerar de svenska grisproducenterna att genom denna nya föreskrift, bita sig i svansen.

,

The Swedish Agriculture Agency amended the national regulations for animal keeping in December 2017. The purpose of this study is to sort out how and why the new regulations was adopted, what the science says about early weaning and to retell the public debate that followed. According to the new regulations, 10% of piglets in a stock of animals may be weaned a week earlier than previously, on day 21, instead of day 28. However, this is only allowed if eleven additional requirements are met. The new regulations regarding the weaning of piglets have received much attention and have created media and political debate. The Swedish Agriculture Agency claims that the new regulations will improve the competitiveness of Swedish pig producers vis-à-vis foreign producers. On the basis of a pilot study, they argue that the changes to the regulations will not impair animal welfare. The pilot study in question also showed that earlier weaning leads to increased production. Critical voices, on the other hand, claim that animal welfare is in jeopardy. Studies show that early weaning is harmful to piglets. They are at increased risk of having gastrointestinal problems, higher stress levels and impaired growth as well as behavioral disruptions. There is research that questions the fact that earlier weaning would lead to a rise in production. The Swedish Agriculture Agency carried out the change in legislation in spite of the fact that the majority of the consultation bodies opposed the change. And I believe, in accordance with most of the consultation bodies and critical voices raised, that the new regulations could have negative consequences for the welfare of piglets, and that Swedish pig producers run the risk of being adversely affected by the new regulations. The additional Swedish value risk being diminished, and, in that way, the new regulation might come back to bite the Swedish pig producers.

Main title:Riskerar nya djurskyddsreglerna att svenska grisproducenter biter sig i svansen?
Authors:Appelberg, Emma
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:8
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:avvänjning, smågrisar, risker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10065
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10065
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:10 Jan 2019 09:59
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics