Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Anna and Persson, Emelie, 2018. Young farmers’ opportunity to enter and maintain farming through tenancy : a multiple case study in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The agricultural sector is capital intensive compared with other industries and the conditions for managing a farm have changed during the recent decades. During the past few years, the price of farmland and rental rates have increased which results in difficulties to maintain a stable and profitable business. Furthermore, the average age of farmers in Sweden is 58 years old and the number of retired farmers will increase in the future. Right timing of transferring the farm’s to the next generation has a significant impact on the business development and future profitability and therefore it is necessary to consider the problem with the increasing age. Young farmers tend to have more tenancy agreements and less owned arable land. This is because young farmers do not have any other option than enter tenancy agreements since they usually do not have sufficient capital, or the income will not be good enough to meet the financing payments. This study focuses on to connect the principal-agent theory and the stakeholder theory to the problem concerning young farmers’ opportunity to enter and maintain farming through tenancy. The aim of the study is to increase the understanding of young farmers’ opportunities to enter and maintain farming through tenancy agreements, by analyzing the importance of a relationship between a landowner and a tenant and significant external actors. Additionally, the relevance of the relationship between the tenant and their external actors is examined.

The study applies a qualitative research approach with a multiple case study design and which entails twelve respondents. Eight of these twelve respondents are young farmers. The other four respondents are external actors within the agricultural sector that might have an impact on the young farmers’ possibility to develop their farm business. The empirical data has been analyzed through the theoretical framework, which entails the principal-agent theory and the stakeholder theory. The results of the study indicate that young farmers have difficulties to enter and maintain farming through tenancy agreements. Although, good relationships with landowners and other external parties are the most important aspects for a tenant farmer to observe. Young farmers usually face more difficult financial conditions and therefore good relationships, reputation and different unique experiences are essential for the possibility to enter farming through tenancy.

,

Lantbruk är en kapitalintensiv näring och förutsättningarna för att bedriva lantbruksverksamhet är under ständig förändring. Under de senaste åren har åkermarks- och arrendepriserna ökat vilket har orsakat svårigheter att skapa en stabil och lönsam verksamhet. Den genomsnittliga lantbrukaren i Sverige är 58 år och antalet pensionerade lantbrukare kommer att öka dramatiskt i framtiden. Det är av väsentlig betydelse att göra generationsskiften vid rätt tidpunkt eftersom det har en stor inverkan på verksamhetens utveckling och framtida lönsamhet.

Unga lantbrukare tenderar att bruka mer arrenderad än ägd åkermark. Många unga lantbrukare har inte några andra alternativ eftersom de inte har tillräckligt med eget kapital för att köpa åkermark. Intäkterna från lantbruket är heller inte tillräckliga för att täcka de finansiella kostnaderna och amorteringarna av gårdslånen. Denna studie fokuserar på att sammankoppla principal-agent teorin och intressentteori till problemet gällande unga lantbrukares möjlighet att etablera och bedriva jordbruk genom arrende. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för unga lantbrukares möjlighet att etablera och bedriva en lantbruksverksamhet via arrende. Detta genom att analysera betydelsen av relationen mellan markägare och arrendatorer samt viktiga externa aktörer.

Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetod med flera fallstudier. Totalt har tolv respondenter intervjuats varav åtta av dessa är unga lantbrukare. De resterande fyra respondenterna är externa aktörer inom jordbrukssektorn som kan ha stor påverkan och betydelse för de unga lantbrukarnas möjligheter att utveckla sin verksamhet. Den empiriska datan har analyserats genom den teoretiska syntesen som är principal-agent teori och intressentteori. Resultatet av studien visar att unga lantbrukare har stora svårigheter att etablera lantbruksverksamheter genom arrenden. Däremot är goda relationer med markägare och andra externa aktörer inom den agrara näringen en av de viktigaste aspekterna för en arrendator att observera. Unga lantbrukare möter vanligtvis mer problematiska förutsättningar vid etablering av arrende. Därför är det av avgörande betydelse för dem att skapa goda relationer, gott rykte och olika unika erfarenheter för att få möjligheten att etablera en lantbruksverksamhet genom arrende.

Main title:Young farmers’ opportunity to enter and maintain farming through tenancy
Subtitle:a multiple case study in Southern Sweden
Authors:Lundberg, Anna and Persson, Emelie
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1180
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:tenancy, young farmers, relationship, entering, contract, external actor, agreement, arrangement, stakeholder, principal-agent
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10045
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10045
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:18 Dec 2018 14:22
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics