Home About Browse Search
Svenska


Lahtinen, Hanna, 2018. Kommunikationskanaler för nystartade företag inom servicebranschen : en fallstudie av Akretus AB. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
598kB

Abstract

Det blir svårare och svårare för företag att nå ut till potentiella kunder genom traditionell marknadsföring. Samtidigt som potentiella kunder är alltmer kritiska till marknadsföring blir också de tillvägagångssätt som finns tillgängliga för företag att marknadsföra sig via allt fler, vilket försvårar företagens val av marknadsföring för just sina tjänster eller produkter. I denna problematik finner vi kommunikationskanaler som kan ses som en mängd klart definierade tillvägagångssätt som företag kan använda sig av för att nå ut med ett budskap till potentiella kunder. Sett till relationsmarknadsföring så är kommunikationskanaler den del som möjliggör påbörjandet av en relation mellan företag och kund.

Att identifiera vilken eller vilka av kommunikationskanaler som lämpar sig bäst för det specifika företagets situation kan hjälpa till att förbättra företagets marknadsföringsarbete i tids-, effektivitets- och kostnadsperspektiv.

Syftet med denna studie är således att identifiera vilka kommunikationskanaler som är lämpligast för ett startupföretag i servicesektorn att använda sig av. Eftersom valet av kommunikationskanaler är en stor utmaning siktar den empiriska studien på att ge ett underlag för vilka kanaler som är lämpligast ur ett kundperspektiv. Studien genomförs med semistrukturerade intervjuer med några av fallföretagets nuvarande kunder i syfte att ge en bild av vilka kommunikationskanaler de använder sig av, samt vilka åsikter och värderingar de har i avseende till de olika kanalerna.

De slutsatser som studien visar på är att kunder sätter ett värde på vilka kommunikationskanaler ett företag väljer att använda sig av och att det väger in i beslutet på om en relation med företaget ska inledas eller inte. Studien visar också att en högre tillit ges till vissa kanaler samtidigt som tjänstens storlek och omfattning har en inverkan på hur mycket vikt detta ges i beslutet.

,

It is getting harder and harder for companies to reach potential customers through traditional marketing means. Potential customers and consumers are constantly bombarded by targeted marketing and are growing resistant towards it. At the same time the amount of methods available to companies to market themselves are growing, this adds to the challenge company’s face when choosing how to market their services or products. It is in this dilemma we find communication channels which can be viewed as transport routes through which companies can communicate and reach out with their message to potential customers. In relationship marketing communication channels is what makes it possible for a relationship to begin between a company and a customer. Identifying which communication channels that best suits a company’s specific situation can be a great help in optimising their marketing work measured in time, effectiveness and cost-perspectives.

The purpose of this paper is to find a base for which communication channels that are best suited to be used by a start-up company that sells services. Because the choice of which communication channels to use is a big challenge, this empirical study aims to find a ground for which channels that are the best from a customer’s point of view. Therefore empirical data is collected from interviews with customers at a company chosen for this study.

The findings of this study shows that customers value which communication channels a company uses and weighs that into the decision to begin a relationship with the company or not. The study also shows that customers have higher trust in some channels over others and considers this into the decision as well. The size and extent of the service in question also affects how much weight the customer puts on the trust factor of the channel when making the decision.

Main title:Kommunikationskanaler för nystartade företag inom servicebranschen
Subtitle:en fallstudie av Akretus AB
Authors:Lahtinen, Hanna
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1182
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:marketing communication, marketing channels, relationship marketing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9991
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9991
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2018 12:04
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page