Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Sigrid, 2018. Bekämpning av potatisbladmögel i ekologisk produktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
394kB

Abstract

Potatisbladmögel orsakas av den aggressiva oomyceten Phytophthora infestans, som om den får fäste i ett fält snabbt kan förstöra grödan och orsaka stora ekonomiska konsekvenser för lantbrukaren. Då patogenen är aggressiv behövs strategier för att bekämpa den och i den ekologiska potatisodlingen i Sverige finns inga effektiva bekämpningsmedel, utan lantbrukare har endast odlingstekniska åtgärder att tillgå. I denna litteraturstudie har olika organismer eller substanser som kan tänkas bli godkända i svensk ekologisk potatisproduktion studerats, såsom bakterier, svampar, en oomycet, oljor och växtextrakt från växter, samt ett kemiskt lågriskämne. De metoder som behandlingarna studerats med innefattar in vitro, studier på enskilda blad som plockats från plantan (detached leaf assay), plantor i växthus och fältförsök. De flesta försök är gjorda i laboratoriemiljö och få är gjorda i fält. Behandlingarna hämmar P. infestans antingen genom direkt verkan på oomyceten med toxiska substanser eller mykoparasitism, eller genom att de ger upphov till inducerad resistens i växten. Ingen organism eller substans som studerats ger ett totalt skydd, men flera av dem visar på positiva resultat som med mer forskning och utveckling kan bli effektiva preparat i sig eller i kombination med andra behandlingar.

,

Potato late blight is caused by the aggressive oomycete Phytophthora infestans, that if it gets a grip of the potato-field can quickly destroy the crop and cause major economic consequences for the farmer. Because the pathogen is aggressive, strategies to control it are necessary. In Sweden there are no effective pesticides that can be used in organic production, the farmers only have cultivation techniques to apply. In this literature study different organisms and substances that have the possibility to be approved for organic potato production in Sweden has been studied, such as bacteria, fungi, one oomycet, oils and extracts from plants, and a chemical low risk substance. The methods that the treatments were studied with include in vitro, detached leaf assay, plants in greenhouse and field studies. Most of the studies were made in laboratory environment and few were made under field conditions. The treatments inhibit P. infestans directly by toxic substances or mycoparasitism, or by initiating induced resistance in the plant. None of the organisms or substances that have been studied give a total disease control, but several of them show positive results that with more research and development can become effective treatments by themselves or in combination with other treatments.

Main title:Bekämpning av potatisbladmögel i ekologisk produktion
Authors:Johansson, Sigrid
Supervisor:Friberg, Hanna and Sjöholm, Lina
Examiner:Andersson, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:potatismögel, phytophthora infestans, bekämpning, ekologisk produktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9934
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9934
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2018 11:38
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics